Strategic Management EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBE011B04
Vaknaam Strategic Management EMFC
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 4
Rooster Geen rooster beschikbaar

Uitgebreide vaknaam Strategic Management EMFC
Leerdoelen Het doel van deze cursus is om de studenten vertrouwd te maken met de kernbegrippen en de meest recente ontwikkelingen in de strategie.
Aan het einde van deze cursus moeten de studenten in staat zijn:
1. het uitvoeren van een strategische audit / review / analyse van een bedrijf;
2. het identificeren strategisch consistente methoden voor het ontwikkelen van de firma bestaande positie; en
3. inzicht in de risico's verbonden aan het veranderen van de huidige strategische positie van de onderneming in een markt.
Omschrijving Het doel van deze cursus is om studenten vertrouwd te maken met de kernconcepten en de meest recente ontwikkelingen in de strategie. We beginnen met de invoering van de factoren die de onderneming moet overwegen bij het formuleren van een strategie: waar is het goed in, in welke markt werkt ze, met wie doet het concurreren?
In het eerste deel van de cursus duiken we dieper in op deze drie kernbegrippen en presenteren lezingen die gericht zijn op het begrijpen van de markten, concurrenten, en concurrentievoordeel.
In het tweede deel van de cursus, en voortbouwend op de recente ontwikkelingen in de literatuur, we dan nagaan hoe het bedrijf kan bouwen op zijn positie. Hier beschouwen we de rol van intra-firm netwerken, strategische allianties en fusies en overnames, als instrumenten voor de ontwikkeling van het concurrentievoordeel van de onderneming.
Uren per week
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges
Toetsvorm individueel tentamen
Vaksoort executive master
Coördinator dr. T.L.J. Broekhuizen
Docent(en) dr. T.L.J. Broekhuizen , Y. Deen ,dr. K.R.E. Huizingh ,dr. K.J. McCarthy , D. Vierstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 2 semester I a verplicht