Ondernemingsrecht II EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE010A02
Vaknaam Ondernemingsrecht II EMFC
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 2

Uitgebreide vaknaam Ondernemingsrecht II EMFC
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. bij het bepalen van de economische activiteiten van een onderneming rekening houden met het juridische kader.
2. in de rol van controller als ‘laatste bewaker’ van de bedrijfsprocessen, de implicaties van de juridische context bij de economische activiteiten betrekken.
3. een onderbouwde visie geven op het feit dat het ondernemingsrecht in ruime zin de ondernemer in zijn beleid enerzijds beperkt, anderzijds faciliteert.
4. de volgende onderwerpen omschrijven en uitleggen:
- de samenwerking tussen ondernemingen in concernverband en de gevolgen van een concernstructuur
- de samenwerking tussen ondernemingen in EU verband
- de structuurvennootschap
- enkele implicaties van beursnotering
- de fusie en ontvlechting van ondernemingen
- concernaansprakelijkheid.
Omschrijving Ondernemingsrecht 2 bouwt voort op de stof van Ondernemingsrecht 1. Is Ondernemingsrecht 1 met name gericht op de enkelvoudige vennootschap en de interne juridische organisatie van de vennootschap, bij ondernemingsrecht 2 gaat het om de verbindingen tussen vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid en om concernvorming bij de realisering van samenwerkingsvormen tussen nationale en internationale ondernemingen.
Reorganisatie is tegenwoordig een element van de normale bedrijfsvoering. Het recht biedt daar toe een aantal faciliteiten zoals fusie en splitsing. Daarnaast normeert het recht deze processen, van procedurevoorschriften tot overheidstoezicht, dit laatste op zowel nationaal als Europees niveau. Zeker de grotere onderneming wordt gevoerd door een groep van verbonden ondernemingen, het concern. Dat heeft effect op zaken als bevoegdheidsverdeling, medezeggenschap, aansprakelijkheid en financiering. In toenemende mate ontwikkelt zich een eigen regime voor beursgenoteerde ondernemingen, voor een behoorlijk deel van Europese origine. Bij dit alles staan de actuele ontwikkelingen voorop samenwerking tussen ondernemingen in EG-verband; samenwerking tussen ondernemingen in concernverband; de structuurvennootschap; de fusie en ontvlechting van ondernemingen, concernaansprakelijkheid en enquêterecht.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcolleges
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort executive master
Coördinator prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Docent(en) mr. dr. W.M.H. Grooten ,prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Van het concern, Kluwer Deventer, 9e druk, 2016 Bartman, S.M., A.F.M. Dorresteijn, M. Olaerts 9789013136265 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden Ondernemingsrecht I EMFC(EBE009A02)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 2 semester I verplicht