Research Projects in Emerging Markets

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBB937B10
Vaknaam Research Projects in Emerging Markets
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a (en semester II b)
ECTS 10

Uitgebreide vaknaam Research Projects in Emerging Markets
Leerdoelen Na afronding van deze cursus is de student in staat om in een internationaal kader een marktonderzoek voor te bereiden, uit te voeren en erover te rapporteren, zodanig dat op basis van de resultaten van het onderzoek strategische besluitvorming kan plaatsvinden.
Omschrijving In deze cursus wordt aandacht besteed aan de onderdelen van het marktonderzoekproces, waarbij aan de orde komen: het formuleren van de onderzoekvraag, het afbakenen van de te onderzoeken markt, en het in kaart brengen van de relevante entiteiten in de markt. Ook wordt aandacht besteed aan manieren waarop gegevens kunnen worden verzameld in een opkomende economie, en aan de ethiek van het marktonderzoek. Door het uitwerken van opdrachten bekwamen de studenten zich in het uitvoeren van de verschillende fasen van het marktonderzoekproces. Na afronding van het theoretische deel van de cursus, worden de verworven vaardigheden toegepast in een emerging economy naar aanleiding van een concrete onderzoekvraag van een opdrachtgever.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm -groepsbegeleiding ,  -interactief hoorcollege
(praktische uitvoering marktonderzoekproject)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen)
(The final course grade consists of two elements: 1) group assignments and individual exam: 50%, and 2) research project: 50%. Also see 1.5.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.C. Hoekstra
Docent(en) dr. J.C. Hoekstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Selected parts from different books (Students don't have to buy books for this course) Various
Entreevoorwaarden Deze cursus is beschikbaar voor studenten die zijn geselecteerd voor deelname aan het International Business Research project. Selectie vindt plaats aan de start van het academisch jaar (sollicitatie deadline eind september). Informatie hierover is te vinden op http://www.ebfgroningen.nl/ibr-groningen. De geselecteerde studenten worden automatisch voor deze cursus in Progress ingeschreven.
Opmerkingen In semester IIa wordt de theorie van het marktonderzoek bestudeerd en toegepast in case studies. In semester IIb wordt in het buitenland een marktonderzoekproject uitgevoerd in een emerging economy.
Bachelor studenten krijgen 10 EC voor het met goed gevolg afronden van de cursus. De cursus is echter niet in elke opleiding een erkend keuzevak. Neem daarom contact op met de programmadirecteur om te achterhalen of dit mag worden geregistreerd als keuzevak binnen het programma dan wel extracurriculair.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden - semester II b keuze
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden - semester II a keuze