Bachelor's Thesis BDK-A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBB924B10
Vaknaam Bachelor's Thesis BDK-A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II (en semester I)
ECTS 10
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Bachelor's Thesis BDK-A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Zelfstandig wetenschappelijke artikelen, die relevant zijn in het kader van zijn/haar onderzoek, verzamelen.
2. Wetenschappelijke artikelen gebruiken bij het ontwerpen van wetenschappelijk onderzoek op het themagebied.
3. Wetenschappelijke artikelen binnen het betreffende thema op waarde schatten en bekritiseren.
4. Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten en hierover schriftelijk rapporteren.
5. Zelfstandig het scriptieproject organiseren en beheersen.
6. De door de docent en studenten gegeven feedback inzetten bij de reflectie op het oorspronkelijke onderzoeksidee en bij de uiteindelijke afbakening van het onderzoek.
7. Onderzoeksvoorstellen van medestudenten kritisch beoordelen en van constructieve feedback voorzien.
Omschrijving Het individuele afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van Accountancy & Controlling. De bedoeling van het afstudeertraject is om vakinhoud en methoden van onderzoek te integreren door op een gestructureerde wijze studenten te begeleiden bij de ontwikkeling en uitvoering van hun eerste empirisch onderzoek. Door de nadruk op de methoden van onderzoek is het afstudeertraject duidelijk complementair aan de meer op de vakinhoud gerichte vakken van het laatste bachelorjaar. De intentie is om alle onderdelen van het onderzoek, van de conceptualisering van de onderzoeksvraag, via het onderzoeksvoorstel tot de samenstelling van het uiteindelijke rapport, onder begeleiding te bestuderen en in de afstudeeropdracht te verwerken. Op deze wijze stelt het afstudeertraject studenten in staat een aantal voor een academicus essentiële vaardigheden te ontwikkelen: het ontwerpen en zelfstandig uitvoeren van onderzoek. Daarmee vormt het bachelorafstudeerwerkstuk de natuurlijke opstap naar het volgende pièce de resistance, het masterafstudeerwerkstuk.
Uren per week 1
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -individuele begeleiding,  -interactief hoorcollege ,  -practicum
(Verplichte bijeenkomsten in groepen)
Toetsvorm -individuele opdracht
(Beoordeling individueel afstudeerwerkstuk.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. T.A. Marra
Docent(en) diverse docenten ,dr. T.A. Marra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
None, but in some cases there will be a theme related reference list which can be used as a first introduction to a theme.
Geen, echter in sommige gevallen zal per thema een referentielijst worden opgesteld die als eerste introductie tot een thema kan dienen.
Entreevoorwaarden De student heeft 120 EC gehaald bij de aanvang van het vak. Voor aanvang van het vak moet eveneens het Bachelorprogramma zijn goedgekeurd. Daartoe moet uiterlijk tot 6 weken voor aanvang van dit vak de aanvraag voor goedkeuring via ProgRESS WWW zijn ingediend bij de Examencommissie.
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: t.a.marra@rug.nl of het secretariaat: accountancy@rug.nl, 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester II verplicht
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden 3 semester I keuze