Financiering A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB823C05
Vaknaam Financiering A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Financiering A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Professionele benaderingen van financieringsvraagstukken tegen elkaar afwegen.
2. Wetenschappelijke benaderingen van financieringsvraagstukken onderkennen.
3. Financieringsvraagstukken in de praktijk identificeren en structureren.
4. Het vakgebied plaatsen in de eigen toekomstige bedrijfspraktijk.
Omschrijving In een voorbereidend vak hebt u kennis gemaakt met de basisprincipes van de ondernemingsfinanciering. In het vak Financiering A&C past u dezelfde principes toe, waarbij er zowel verbreding als verdieping van de onderwerpen plaats vindt. Ook vindt er specificering naar de praktijk van de accountant en controller plaats. Een groot deel van het cursusmateriaal, waaronder mogelijk ook opdrachten en tentamens, is in het Engels.
Het vak omvat veel onderwerpen, die zich concentreren rondom de volgende thema's:
- financiële waardering; winst, kasstromen en discontineringsvoeten,
- financiële markten, stucturen, bronnen en instrumenten
- speciale toepassingen en beheersvraagstukken
Uren per week 4
Onderwijsvorm computer practica, hoor- en werkcolleges
(en gastcolleges)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen
(Opdracht(en) en tentamens zijn deels in het Engels, de uitwerking van de opdrachten en de beantwoording van de tentamens mogen in het Nederlands)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W. Westerman
Docent(en) dr. W. Westerman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Excelopdrachten Rijksuniversiteit Groningen
Fundamentals of Corporate Finance, European Edition, 3rd edition, McGraw-Hill, 2017


Hillier, David, Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe ca. €  80,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: e.t.jelsema@rug.nl, 050 3633685
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester II b verplicht