Financial and Actuarial Calculus

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB822B05
Vaknaam Financial and Actuarial Calculus
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Financial and Actuarial Calculus
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Berekeningen maken met en uitleg geven aan de verschillende rentemaatstaven (rekenkundig vs meetkundig, nominale rente, effectieve renten, enkelvoudige vs samengestelde renteberekeningen.
2. Berekenen van en uitleggen hoe de waarde van eenvoudige financiële instrumenten zoals obligaties, hypotheken en leasecontracten bepaald kan worden.
3. Uitleggen wat een sterftetafel is en berekeningen met sterftekansen maken voor zowel één als twee personen
4. Berekenen van de uitleggen hoe de waarde van financiële producten bepaald kan worden waarvan de waarde mede bepaald wordt door de overlevingskans van één of twee individuen.
5. Bereken van de kosten en de implicaties van levensverzekeringsproducten op de financiële verslaggeving.
6. Uitleggen wat het economisch nut is van levensverzekeringen en lijfrentes.
Omschrijving Dit is een introductie op het gebied van financiële rekenkunde en actuariële rekenkunde. Studenten bestuderen de verschillende rentemaatstaven, en leren hoe ze deze maatstaven moeten toepassen bij het waarderen van financiële instrumenten. Deze kennis wordt uitgebreid tot het domein van de actuariele rekenkunde, waar studenten leren berekeningen te maken met behulp van sterftetafels. Ze kunnen overlevingskansen bepalen voor individuen van verschillende leeftijden over verschillende perioden. Hierdoor leren ze een verscheidenheid aan levensverzekeringsproducten te waarderen.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen, tussentoets(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. L.A.H.M. Smit
Docent(en) drs. L.A.H.M. Smit
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Praktische levensverzekeringswiskunde, Noordhoff Uitgevers Couperus, H., H. Oomis 9789001820664 ca. €  48,00
Reader with articles Various
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Secretariaat: Grietje Pol, e-mail g.pol@rug.nl, tel. +31(0)50 363 3685, kamer 5411.0836
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester II a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester II a verplicht