Introductie Lerarenopleiding

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB816B05
Vaknaam Introductie Lerarenopleiding
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Introductie Lerarenopleiding
Leerdoelen Na afloop zijn de studenten in staat om hun vakkennis productief aan te wenden. Zij hebben inzicht gekregen in hun competenties als econoom of bedrijfskundige op het gebied van educatie, communicatie en presentatie. Zij weten ook waaraan nog gewerkt moet worden.
Omschrijving Doceren berust voor een groot deel op het kunnen communiceren met leerlingen. Ze moeten zich handhaven voor een groep, een activerende en gestructureerde presentatie houden, kennis overdragen en een eigen lesstijl ontwikkelen op basis van hun kerncompetenties.
Maar communiceren is ook in de beroepsuitoefening van economen en bedrijfskundigen steeds belangrijker geworden. Immers, economen en bedrijfskundigen moeten samenwerken in teams of projecten en zullen dus in staat moeten zijn om over hun eigen bezigheden te communiceren. Vaak zullen ze anderen om uitleg vragen. Het is mogelijk dat medewerkers geïnstrueerd moeten worden in economische of bedrijfskundige procedures. Ook kan het zijn dat mensen overtuigd moeten worden om gedane voorstellen te aanvaarden. Veel gebeurt op een informele manier, maar meestal op een formele manier, zoals het houden van voordrachten, het verzorgen van presentaties, het verdedigen van een voorstel in een vergadering of zelfs het verzorgen van interne en externe scholing.
Communiceren is een dagelijkse bezigheid van de mens. Het blijkt dat mensen daar allerlei talenten voor hebben, maar soms missen ze bepaalde kwaliteiten die ook aangeleerd kunnen worden. Daarom zal in de cursus eerst een individuele vaststelling van behoeften op dit gebied plaatsvinden. Sterke en zwakke kanten worden aan de hand van de praktijk bekeken en gewenste verbeteringen worden aangebracht. We werken in activerende workshops. In een eerste project ontdek je je kerncompetenties op het gebied van communicatie. Je brengt ze in kaart en ontwikkelt nieuwe door jou gewenste competenties. Aan het eind van de cursus heb je een competentiegerichte CV in handen. Geschikt voor een startprofiel voor de lerarenopleiding, maar ook geschikt als POP-instrument voor het bedrijfsleven of de overheid.
Denk je er over om de lerarenmaster te doen of wil je je communicatievaardigheden verbeteren om zo beter aan te sluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt? Volg dan deze cursus.
Uren per week 3
Onderwijsvorm workshop(s)
Toetsvorm actieve deelname, opdracht(en), verslag(en)
(Schriftelijke opdrachten en reflectieverslag samen in een ontwikkelingsportfolio))
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. L. Wouda
Docent(en) drs. N. Stijntjes, MSc. ,drs. L. Wouda
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Werkmap Introductie lerarenopleiding, wordt verstrekt tijdens het eerste college Louwrens Wouda en Nanda Stijntjes
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De cursus is onderdeel van de minor Algemene Economie van de Lerarenopleiding, maar kan ook daar buiten als (extra) keuzevak gekozen worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Internship Business Project) 3 semester I a keuzegroep
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor B&M/TM) 3 semester I a keuze
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding) 3 semester I a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc Algemene Economie voor de Lerarenopleiding) 1 semester I a verplicht