Organisatieverandering en Leiderschap

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB711C05
Vaknaam Organisatieverandering en Leiderschap
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Organisatieverandering en Leiderschap
Leerdoelen 1. Identificeren van de oorzaken en de aard van verschillende vormen van organisationele verandering.
2. Beschrijven van verandering in termen van haar context, inhoud en proces eigenschappen en primair begrijpen hoe deze aan elkaar relateren.
3. Beschrijven en vergelijken van verschillende manieren van het leiden en doen van verandering, inclusief daarmee verbonden rollen.
4. Uitvoeren van een probleem-georiënteerde analyse van een verandersituatie en de consequenties voor het leiden van verandering.
5. Analyseren welke veranderstrategieën en interventies passend zijn in een specifieke verandersituatie.
Omschrijving De wereld van organisaties en organiseren wordt gekenmerkt door verandering; spontaan en gepland. Een voortdurend veranderende interne en externe context vraagt om vermogen tot flexibiliteit, aanpassing en innovatie. Organisatieverandering kan verschillende vormen aannemen: organisatieontwikkeling, incrementele verbetering en aanpassing, of juist radicale verandering en herontwerp. In het vak wordt enerzijds aandacht besteed aan de aard van verandering, de beïnvloeding door en invloed van aspectsystemen, en vormen van verandering. Anderzijds verdiep je je in de wijze waarop kan worden leidinggegeven aan verandering, en mogelijke veranderingsmodellen of -strategieeën. Je leert concepten en modellen om verandering te beschrijven, en theorie om veranderingssituaties en -processen te analyseren in termen van context, inhoud, en proces. Daarnaast zullen ook onderzoeksbevindingen en praktijkvoorbeelden worden aangereikt om je inzicht te ontwikkelen. Naast de diagnose van organisatieverandering, wordt aandacht besteed aan het kiezen van een veranderingsstrategie en aan de (bijpassende en mogelijke) rollen van organisatieadviseurs en managers.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie
((Attentie : verplichte aanwezigheid kan gelden voor een aantal onderdelen))
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C. Reezigt
Docent(en) dr. C. Reezigt , to be announced
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A selected set of papers (Nestor)
Organizational Change 2016. 5th edition, Pearson
Barbara Senior and Stephen Swailes 9781292063836 ca. €  67,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak is alleen toegankelijk voor Bedrijfskunde studenten.

Meer informatie bij het secretariaat: 050 363 3453, m.berghuis@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester II b verplicht