Managementvaardigheden

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB697A05
Vaknaam Managementvaardigheden
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Managementvaardigheden
Leerdoelen 1. De student kan als mentor/coach een groep eerstejaars studenten begeleiden met studievaardigheden.
2. De student kan als aanspreekpunt voor eerstejaars studenten dienen en kan studenten wegwijs maken in de faculteit.
3. De student kan werkcollege geven aan eerstejaars studenten en organisatiekundige opdrachten beoordelen.
4. Leert te reflecteren en vergroot zijn zelfkennis/persoonlijk leiderschap, krijgt o.a. inzicht in eigen sterke kanten en verbetermogelijkheden.
Omschrijving In dit vak leer je:
1. Managementvaardigheden: communiceren, organiseren, presenteren, plannen, samenwerken, omgaan met weerstand, coachen en motiveren.
2. Didactische vaardigheden: instrueren en begeleiden van een groep, geven van feedback, beoordelen van opdrachten.

Managementvaardigheden is een vaardighedentraining. Je wordt voorbereid op je rol als mentor/coach en op je rol als student-assistent Organisatie & Technologie. Je werkt tevens aan je persoonlijk leiderschap/je persoonlijke effectiviteit, vanuit eigen leerdoelen, reflectie hierop en praktijkoefening. Parallel aan de (voorbereidende) trainingsdagen, lopen namelijk de colleges/mentorbijeenkomsten met je eigen groep van 15 eerstejaars studenten. Tijdens de trainingsdagen reflecteer je op hoe het loopt, krijg je feedback en wordt er geoefende. Met nieuwe kennis en kunde gewapend ga je weer aan de slag in je groep. Leren door ervaren staat centraal; hierdoor kun je een ontwikkeling doormaken in je persoonlijke effectiviteit. De training eindigt met een individueel coach gesprek.
Uren per week 8
Onderwijsvorm trainingsdagen
(In de week voorafgaand aan de eerste collegeweek van het collegejaar/week 35; 3 dagen + 1 dag/dagdeel in week 36. In de weken gedurende het blok gem. 8 uur per week.)
Toetsvorm actieve deelname, opdracht(en), verplichte aanwezigheid
(Actieve deelname, individuele beoordeling, opdracht(en), verplichte aanwezigheid, reflectieverslag en eindgesprek. (Alle onderdelen dienen voldoende te zijn))
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. G.J.M.H. Coffeng
Docent(en) student-assistenten ,drs. G.J.M.H. Coffeng ,drs. G.W.M. Luttikhuis ,ir. H. Reijn ,dr. G.C. Ruël
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Materiaal wordt ter plekke overhandigd.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De inschrijving voor dit keuzevak vindt niet plaats via Progress maar vanaf 9 mei via het secretariaat Careers Sercives and Corporate Relations, Duisenberggebouw kamer 147, careerscompany.feb@rug.nl. Voor deelname aan dit vak geldt een sollicitatieprocedure (zie mededelingen op Nestor). Er kunnen maximaal 24 deelnemers aan dit vak meedoen.

Meer informatie bij de coördinator : g.j.m.h.coffeng@rug.nl of het secretariaat : careerscompany.feb@rug.nl.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Internship Business Project) 3 semester I a keuzegroep
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor B&M/TM) 3 semester I a keuze