Organisatie, technologie en verandering

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB647B05
Vaknaam Organisatie, technologie en verandering
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Organisatie, technologie en verandering
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het vak kan de student:
1. Verschillende vormen van organisatieverandering beschrijven en uitleggen;
2. De (verschillen tussen de) belangrijkste modellen van organisatieverandering beschrijven;
3. Beschrijven hoe relevante factoren, waaronder technologie, het ontwerp van een veranderingsaanpak beïnvloeden;
4. Onderscheid maken tussen verschillende soorten veranderingsinterventies en de variabelen die de effectiviteit van deze interventies bepalen;
5. Kritisch reflecteren op relevante onderzoeksresultaten samenhangend met de rol van technologie en de betekenis daarvan voor de theorie en praktijk van organisatieverandering;
6. Individueel en in teamverband een veranderingsvraagstuk analyseren en op basis daarvan een voorstel voor verandering ontwikkelen en hierover schriftelijk rapporteren;
7. Het voorstel mondeling presenteren.
Omschrijving Voor veel organisaties is verandering een dagelijks gegeven. Internationalisatie, technologische- en marktontwikkelingen vragen van de organisatie zich voortdurend aan te passen. In de wetenschappelijke literatuur wordt organisatieverandering op verschillende manieren beschreven. In de praktijk van change management en advisering bestaan uiteenlopende interventie stromen.
De student leert verschillende veranderingsvormen en veranderkundige benaderingen te onderscheiden en te begrijpen. Het accent zal in deze cursus worden gelegd op het organisationele sociale systeem. Een belangrijk spanningsveld is daarbij dat enerzijds van medewerkers wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de verandering, maar dat anderzijds medewerkers de verandering, in de vorm van andere werkwijzen en ingrepen in sociale verbanden, moeten adopteren. De student leert begrijpen welke vraagstukken spelen en verdiept zich in interventie-methoden die zijn beschreven om met deze vraagstukken om te gaan. De student ontwikkelt aldus inzicht in de vragen waar managers voor komen te staan.
Het accent zal worden gelegd op veranderkundige opgaven die verband houden met de technologische aspecten van de organisatie.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, zelfstudie
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator dr. J.F.J. Vos
Docent(en) dr. O.P. Roemeling ,dr. J.F.J. Vos
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Exploring Strategic Change Pearson, 4e druk 2016 Balogun, Hope Hailey and Gustafsson 978-0-273-77891-2 ca. €  65,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: j.f.j.vos@rug.nl, 050 3637161 of het secretariaat: j.m.wiersema@rug.nl, 050 3636543
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 3 semester II b verplicht