Operations Management B&M/TM

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB644B05
Vaknaam Operations Management B&M/TM
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Operations Management B&M/TM
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. de via Operations Management beïnvloedbare performance doelen voor een organisatie definiëren en operationaliseren
2. de voor een organisatie geschikte instrumenten bepalen om performance doelen te realiseren
3. de belangrijkste instrumenten op het vlak van voorraad-, materiaal-, en capaciteitsmanagement toepassen
4. analyseren waarom bepaalde doelen niet gerealiseerd worden in een organisatie
Omschrijving Operations Management richt zich op het primaire transformatieproces van een organisatie en de aansturing ervan. Het vakgebied laat zich goed kenmerken door de performance doelen die worden nagestreefd: korte levertijden/response tijden, hoge leverbetrouwbaarheid, hoge mate van flexibiliteit (in verschillende vormen), hoge kwaliteit, en lage kosten danwel een hoge productiviteit. Succesvol Operations Management vergt enerzijds de kennis van de performance doelen en begrip van de mogelijkheden om deze te beïnvloeden. De cursus beoogt deze kennis bij te brengen via 2 lijnen. De eerste lijn richt zich op het begrijpen, kunnen operationaliseren en analyseren van de verschillende performance doelen. De operationalisatie en analyses verschillen per type organisatie: een dienstverlenend bedrijf verschilt van de maakindustrie en binnen de maakindustrie zal een bedrijf dat op order produceert op andere wijze leverbetrouwbaarheid operationaliseren dan een bedrijf dat producten uit voorraad levert. De tweede lijn in dit vak richt zich op het begrijpen en beheersen van het instrumentarium dat het Operations Management ter beschikking staat. In deze cursus zullen we ingaan op het management van voorraden, materiaalstromen en van capaciteiten. Het effectief gebruik van deze instrumenten moet zorgen dat de voor een organisatie bepaalde performance doelen worden bereikt.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges
(Tutorials will encompass (elements of ) practicals)
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.J. Land
Docent(en) dr. M.J. Land , M.J. van den Adel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Connect online access for Operations and Supply Management, The Core, (4th edition (2017)). Jacobs, F.R. and Chase, R.B 978152686534 ca. €  60,50
Matching supply with demand: an introduction to operations management, 2013(3rd edition). McGraw-Hill, New York Cachon, G; Terwiesch, C 978-007-132622-3 ca. €  59,99
Entreevoorwaarden Geen entreevoorwaarden, maar het afgerond hebben van het eerstejaars vak Supply Chain Operations wordt aanbevolen.
Opmerkingen Het boek Connect online access for Operations and Supply Management is ook gebruikt bij het vak Supply Chain Operations in jaar 1. B&M en TM studenten worden geadviseerd om ook de papieren versie van het boek aan te schaffen. Hiervoor is een package deal : met zowel het papieren als het digitale boek : 2 year Package deal (digital + printed book): € 76,65.

Meer informatie bij de coördinator: m.j.land@rug.nl, 050 3637188 of het secretariaat: secr.operations.feb@rug.nl, 050 3637020
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I b verplicht