Ontwerppraktijk BDK-TM

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBB103A05
Vaknaam Ontwerppraktijk BDK-TM
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (en semester I b)
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Ontwerppraktijk BDK-TM
Leerdoelen 1. Uitvoeren van en reflecteren op de regulatieve ontwerpcyclus.
2. Communiceren en samenwerken met opdrachtgeves.
Omschrijving In de vakken Bachelor's thesis BDK-TM en Ontwerppraktijk worden diagnose-, analyse-, en ontwerpvaardigheden gecombineerd met inhoud uit eerdere vakken. In de Bachelor's Thesis wordt een diagnose uitgevoerd bij een bedrijf in groepen van vier studenten. Deze diagnose is het startpunt voor de individuele scriptie. Diagnose en scripties samen zijn het startpunt voor het vak Ontwerppraktijk. Het doel van Ontwerppraktijk is het ontwerpen van een theoretisch onderbouwde oplossing voor het gediagnostiseerde probleem via de stappen uit de ontwerpmethodologie. Het ontwerp wordt gemaakt in dezelfde groepen als de diagnose. Schrijven van rapporten, geven van presentaties, en evaluatie van de voorgestelde oplossing zijn onderdeel van het project.
Uren per week 2
Onderwijsvorm -groepsbegeleiding ,  -hoorcollege ,  -werkcollege
Toetsvorm -groepsopdracht,  -groepspresentatie,  -individueel mondeling tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. ir. D.J. van der Zee
Docent(en) e.a. ,dr. ir. D.J. van der Zee
Entreevoorwaarden Parallel de Bachelor Thesis TM doen of deze al succesvol afgerond hebben.
Opmerkingen Studenten die de thesis in een eerder semester met een voldoende hebben afgesloten dienen een diagnose uit te voeren als onderdeel van Ontwerppraktijk.

Meer informatie bij de coördinator: d.j.van.der.zee@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 3 semester II b verplicht
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden 1 semester I b keuze