Ontwerppraktijk BDK-TM

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB103A05
Vaknaam Ontwerppraktijk BDK-TM
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (en semester I a)
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Ontwerppraktijk BDK-TM
Leerdoelen - Kennis verwerven van ontwerpmethodologie en in staat zijn
daarop te reflecteren;
- Op een onderbouwde manier kunnen uitvoeren van een diagnose
in een praktijksituatie door toepassing van kennis en
inzichten uit de kerndisciplines van technologiemanagement.
- Effectief kunnen samenwerken, communiceren en reflecteren op eigen gedrag.
Omschrijving In de vakken Ontwerppraktijk en Bachelor’s Thesis BDK-TM wordt de regulatieve ontwerpcyclus doorlopen. In een praktijkopdracht worden diagnose-, analyse-, en ontwerpvaardigheden gecombineerd met vakinhoudelijke kennis uit eerdere vakken. Groepen van 4 studenten verrichten onder begeleiding van een docent onderzoek bij een bedrijf, maken verslagen, en verzorgen presentaties.
In het vak Ontwerppraktijk staan van dit proces de methodologie en de diagnose centraal. Op basis van literatuuronderzoek en systematische analyse worden kennis en inzichten ten aanzien van de probleemstelling van het bedrijf getoetst op logische samenhang en interne consistentie. Het vak eindigt met een theoretisch onderbouwde diagnose. Deze diagnose is input voor de Bachelor’s Thesis BDK-TM, waar de onderdelen Analyse en Ontwerp centraal staan.
De fases die in het diagnosetraject doorlopen worden, worden actief ondersteund door een vijfdaagse training communicatie- en projectmanagementvaardigheden
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, trainingsdagen
Toetsvorm actieve deelname, opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W.M.C. van Wezel
Docent(en) dr. J.A.C. Bokhorst ,drs. G.J.M.H. Coffeng ,dr. W.M.C. van Wezel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geen.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: w.m.c.van.wezel@rug.nl, 050 363 7181 of het secretariaat; secr.operations.feb@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 3 semester II a verplicht