Integrative Research Project

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB101A05
Vaknaam Integrative Research Project
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Integrative Research Project
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De belangrijkste kwesties die betrokken zijn bij de oprichting en/of doorontwikkeling van een onderneming identificeren en evalueren.
2. Een compleet bedrijfsplan opzetten op basis van een origineel idee.
3. De sterke en zwakke punten van een ondernemingsplan evalueren en analyseren.
4. De commerciële haalbaarheid van een nieuwe of bestaande onderneming kritisch beoordelen.
Omschrijving Het vak biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis toe te passen in de context van het opstarten en/of doorontwikkelen van een onderneming en (corporate) ondernemerschap te ervaren. Onderwerpen in deze module zijn o.a. het vermarkten van een idee, het verwerven van middelen, teambuilding, marktonderzoek, het beschermen van een intellectueel eigendom, inspelen op veranderingen in de markt, verkoop en internationalisering, het opzetten van een merk en groei en exit-strategieën.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W.W.M.E. Schoenmakers
Docent(en) dr. W.W.M.E. Schoenmakers , S.W.J. Wennink, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Preparing Effective Business Plans: An Entrepreneurial Approach, Global Edition, 2nd edition, 2015, Pearson Barringer, Bruce 9781292059334 ca. €  46,99
Scientific articles / wetenschappelijke artikelen beschikbaar gesteld / made available via Nestor. Diverse / Various
Entreevoorwaarden 120 EC
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: 050 3633453
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 3 semester II a verplicht