Auditing Practices

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB097A05
Vaknaam Auditing Practices
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Auditing Practices
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. De verschillende methoden en technieken beschrijven welke er zijn om financiële informatie te controleren.
2. De juiste toepassing kiezen van de verschillende methoden en technieken om de posten in de jaarrekening te controleren.
3. Beredeneren welke impact informatie-technologie (IT) heeft op de kwaliteit van financiële informatie.
4. Beargumenteren welke invloed informatie-technologie (IT) heeft op de verschillende methoden en technieken om financiële informatie te controleren.
Omschrijving De student verwerft in deze cursus kennis omtrent de verschillende methoden en technieken om financiële informatie te controleren. Hij/zij verwerft inzicht in het belang van IT voor de kwaliteit van informatie en de impact daarvan op de wijze van waarop de audit wordt vormgegeven. De student leert deze kennis toe te passen in beknopte cases.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcolleges
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
(De cijfers van de opdrachten zijn een jaar geldig, alleen in het collegejaar 2018/2019)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. F.H. van der Hoek
Docent(en) drs. T. Sikkema ,drs. F.H. van der Hoek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De praktijk van Auditing en Assurance, 2016, Noordhoff Uitgevers, 7e druk
(N.B. Dit boek heeft ook online-lesmateriaal. Dit materiaal is met behulp van een code voorin het boek te benaderen)
Majoor, B., e.a. 9789001867126 €  57,95
Grondslagen van Auditing en Assurance, 2015, Noordhoff Uitgevers, 7e druk Majoor, B., E. van Asselt, E. Karssing, M. Pheijffer, H.L. Verkleij 9789001862428 €  57,95
Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA bundel: www.nba.nl digitale versie)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Additionele literatuur - nader te benoemen (zie Nestor).
Meer informatie bij het secretariaat: accountancy@rug.nl, tel.: 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester I b verplicht