Academic Skills III

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB095A05
Vaknaam Academic Skills III
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (en semester I a)
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Academic Skills III
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De verschillende benaderingen omtrent onderzoeksmethodologie begrijpen.
2. De samenhang tussen ontwerpkeuzen in achtereenvolgende onderzoeksfasen duiden.
3. Een literatuurstudie uitvoeren ter voorbereiding van/deeluitmakend van een onderzoeksproject
4. De theorieparagraaf van een wetenschappelijk artikel schrijven
5. Research designs analyseren en opstellen, uitgaande van verschillende onderzoeksbenaderingen
Omschrijving Het hoofddoel van de cursus is het voorbereiden van de student op de Bachelor scriptie. Dit betreft zowel het zelfstandig doen van onderzoek als het rapporteren over onderzoek. De scriptie is gebaseerd op het doen van een wetenschappelijk onderzoek, dus in deze cursus staan we stil bij de fasen van wetenschappelijk onderzoek, de diverse keuzes die onderzoekers gedurende een onderzoek moeten maken, en hoe een gedegen wetenschappelijk onderzoeksverslag eruit dient te zien. Belangrijke onderwerpen zijn het formuleren van een onderzoeksvraag, het doen en schrijven van de literature review, en het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Tijdens de cursus analyseren en evalueren de studenten Bachelor scripties die in voorgaande jaren zijn geschreven. De cursus wordt afgesloten met een individuele opdracht, bestaande uit het schrijven van een introductie en literature review. Desgewenst kan dit worden gedaan over hetzelfde onderwerp waarover de student in het volgende blok diens scriptie schrijft.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm individuele beoordeling, opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator dr. O.P. Roemeling
Docent(en) dr. H.C. Bruns ,dr. C. Reezigt ,dr. M.H.F. Ridder de van der Schueren ,dr. O.P. Roemeling
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literature used in former skills- and research methods- courses in the Bachelor programme
Literatuur die is gebruikt bij eerdere skills- en onderzoeksmethoden-vakken in het bachelorprogramma
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Gelet op het voorbereidende karakter van Academic Skills III op de Bachelor's Thesis wordt deelname aan Academic Skills III voorafgaand aan de Bachelor's Thesis sterk aangeraden.
Dit vak wordt twee keer aangeboden, zowel in semester 1a als in semester 2a.
Meer informatie bij de coördinator: o.p.roemeling@rug.nl, 050 3638562 of het secretariaat 050 3637090.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 3 semester II a verplicht