Technologiemanagement

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB059A05
Vaknaam Technologiemanagement
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Technologiemanagement
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. de strategische rol van technologie en technologiemanagement in organisaties beschrijven en uitleggen
2. relevante theorieën en concepten ten behoeve van technologiemanagement in de fasen van de levenscyclus beschrijven en uitleggen
3. passende oplossingen ontwerpen voor technologiemanagement-problemen
4. oplossingen voor technologiemanagement-problemen helder en overtuigend presenteren
Omschrijving Voor de meeste organisaties is technologie zeer belangrijk voor de goederen en diensten die worden geleverd, en de processen die dit mogelijk maken. Technologiemanagement in brede zin draait om het besturen van de technologische competentie van de organisatie. In dit vak maakt de student kennis met zowel theoretische als praktische benaderingen voor het analyseren en oplossen van technologiemanagement-vraagstukken. Daarbij staat de levenscyclus van technologie centraal. Het vak zal beginnen met een overzicht van het begrip technologie, en wat technologiemanagement in de praktijk inhoudt. Daarna komt de relevantie van technologie en technologiemanagement in een strategische context nadrukkelijk aan de orde. Nadat stil is gestaan bij het proces van technologie-ontwikkeling, worden de verschillende aspecten van instandhouding van technologie besproken. Veel technologiemanagement-activiteiten worden uitgevoerd in projecten. Om die reden zal er tijdens het vak geregeld worden gerefereerd naar projectmanagement-technieken die kunnen helpen bij het uitvoeren en verbeteren van technologiemanagement.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
(groepspresentatie)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Veldman
Docent(en) student-assistenten ,dr. J. Veldman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Diverse artikelen op Nestor
Technology Management, 2nd edition Cetindamar, D., R. Phaal, D. Probert 9781137431851 ca. €  48,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: j.veldman@rug.nl of het secretariaat: secr.operations.feb@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester I a verplicht