Logistieke informatiesystemen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB057A05
Vaknaam Logistieke informatiesystemen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Logistieke informatiesystemen
Leerdoelen De student is in staat :
1. De rol van transactie-verwerkende systemen in organisaties uit te leggen (voortbouwend op het college Informatie Management).
2. De redenen toe te lichten, om te streven naar integratie van transactieverwerkende systemen (rondom logistiek) en om dit toe te passen in een specifiek geval.
3. De aard van ERP uiteen te zetten: standaard software voor transactieverwerkende systemen (rondom logistiek).
4. Data modellen in UML Class Diagrams te maken en te bespreken voor een arbeidsorganisatie (d.w.z. voor een eenvoudig voorbeeld); en state-transitie diagrammen te maken voor object typen gespecificeerd in deze diagrammen.
5. Data modellen te gebruiken voor analytische toepassingen en om de geschiktheid te evalueren van een ERP pakket voor een specifieke bedrijfssituatie.
6. Proces modellen te maken in bijv. BPMN voor een eenvoudige bedrijfssituatie.
7. De architectuur toe te lichten van van (toekomstige) informatiesystemen voor ondernemingen zowel in generieke termen als toegepast op een specifieke bedrijfssituatie.
Omschrijving Dit vak geeft de tweedejaars TM inzicht in transactieverwerkende systemen. Deze systemen vormen de basis voor moderne organisaties om hun toegevoegde waarde te realiseren. Heel vaak wordt standaard software (ERP) ingezet. Het college geeft inzicht in de keuzes waarmee ERP gepaard gaat, in de rol van datamodellen en procesmodellen en in de relatie met de bedrijfsstrategie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges, hoorcolleges, practica, zelfstudie
(Guest lecture(s))
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen
(Huiswerk opdracht op basis van wetenschappelijke literatuur.)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. ir. J.C. Wortmann
Docent(en) student-assistants ,prof. dr. ir. J.C. Wortmann
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Concepts in Enterprise Resource Planning, 4th edition
Cengage Learning, Inc.
juli 2012
Ellen F. Monk & Bret J. Wagner ca. €  115,00
Syllabus
Will be made available via Nestor
Entreevoorwaarden Advies voor deelname : voldoende voor de vakken: (1) Organisatie en Technologie BDK (2) Informatiemanagement BDK. Er worden elementen gebruikt uit (3) Supply Chain Operations (4) Management Accounting BDK
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: j.c.wortmann@rug.nl, 050 3636598 of het secretariaat: i.ravenhorst@rug.nl, 050 3633438
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester I b verplicht