Applied Manufacturing Research

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB056A05
Vaknaam Applied Manufacturing Research
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Applied Manufacturing Research
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. (praktische) problemen structureren met behulp van geschikte technieken.
2. Praktijkdata op een juiste manier exploreren, bewerken en representeren.
3. Geavanceerde, maar basis theorieën en methoden op het gebied van manufacturing toepassen op en relateren aan praktijk situaties.
4. Een helder gestructureerd onderzoeksrapport schrijven (in teamverband).
Omschrijving Applied manufacturing research richt zich op het omgaan met operations management problemen in een praktische context. Aan de hand van verschillende opdrachten worden problemen behandeld die gerelateerd zijn aan het ontwerp, de planning en besturing en de verbetering van productieprocessen. Het vertrekpunt van de opdrachten is een realistische praktijksituatie met een overweldigende hoeveelheid beschikbare data. Studenten leren de problemen te structureren met behulp van geschikte technieken. Ze leren praktijkdata te exploreren en visualiseren om bruikbare informatie te leveren en/of inputdata die gebruikt kan worden in modellen of methodes om het praktische probleem op te lossen. Ze passen theorieën en methoden op het gebied van data minig toe in praktijksituaties.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, practica
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
(Groepsopdrachten en tentamen met MC en Open vragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. ir. S. Fazi
Docent(en) dr. L. Maruster
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
E-reader including journal articles and links from Nestor to various book chapters (available via RUG library subscription).
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: 050 3634111
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester II b verplicht