Management- en Organisatietheorie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB054A05
Vaknaam Management- en Organisatietheorie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management- en Organisatietheorie
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het vak kan de student:
1. De betekenis en bronnen van organisatiecultuur, organisatieverandering en transformatie beschrijven en de implicaties voor de managementtaak definiëren;
2. De belangrijkste modellen van besluitvorming en leren in organisaties definiëren, en soorten innovatie uitleggen en verklaren alsmede het management van innovatieprocessen en creativiteit;
3. De aard, bronnen en mechanismen van macht, conflict en politiek in organisaties definiëren en analyseren;
4. Beschrijven en begrijpen de impact van huidige veranderingen in de algemene omgeving van organisaties op organisatievormen en managementtaken;
5. De taken en rollen van management en ontwikkelingen daarin in verleden, heden en toekomst uitleggen;
6. Management- en organisatie-issues vanuit bovenstaande concepten en modellen analyseren en op basis daarvan praktische aanwijzingen voor managers/organisaties te ontwikkelen.
Omschrijving Management van een organisatie is het besturen van een complex sociaal systeem met tal van dilemma’s en tegenstrijdigheden. Organisaties lijken deels stabiele verbanden, maar dienen zich tegelijk te vernieuwen door te leren en te innoveren.
De (in-)formele opbouw van dat systeem (verdeling van taken en functies; manieren van afstemming); de manier waarop mensen met elkaar in een organisatie samenwerken; de opgave voor het management, deze zijn voortdurend in beweging en lijken voor elke organisatie weer anders te zijn. In die diversiteit valt ook regelmaat te herkennen. Je zult in dit vak inzicht ontwikkelen in de factoren die de ontwikkeling en vormgeving van organisaties beïnvloeden en die voor eenheid in verscheidenheid zorgen.
Het sociaal systeem karakter van organisaties maakt de besturing ervan complex. Inzichten in culturele, politieke en machtsdimensies van organisaties en veranderins- en transformatieprocessen en de invloeden die daar van uit kunnen gaan op besluitvormingsprocessen is voor besturing onmisbaar.

Tijdens colleges zullen wij kern-inzichten bespreken. Daarbij zullen wij gebruik maken van recente onderzoeksbevindingen en zullen wij praktijkvoorbeelden geven om je inzicht te ontwikkelen.
Samen met drie collega’s leer je, begeleid in werkgroepen, concrete vraagstukken rond het inrichten en managen van organisaties te analyseren met behulp van de geleerde theorieën en modellen en om daaruit praktische aanwijzingen voor managers te destilleren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
(presenteren is een van de onderdelen in de opdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. H.P. van Peet
Docent(en) dr. H.C. Bruns , M.L. Hage, PhD. ,drs. H.P. van Peet
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Organizational Theory, Design and Change (7th ed. 2013) Jones, G. R. 9780273765608 ca. €  53,00
Reader / artikelen via Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het boek is ook gebruikt in het vak Organisatie en Technologie BDK in semester 1.1. in het eerste jaar.

Meer informatie bij de coördinator: h.p.van.peet@rug.nl, 050 3633251 of bij het secretariaat: 050 3636543
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I a verplicht