Management- en Organisatietheorie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB054A05
Vaknaam Management- en Organisatietheorie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management- en Organisatietheorie
Leerdoelen Het doel van de cursus is dat studenten kennis en inzicht vergaren over basisconcepten, modellen en theorieën om management- en organisatievraagstukken te beschrijven en te analyseren; en om te leren uit deze analyse praktische aanwijzingen voor managers/organisaties te destilleren.
Omschrijving Management van een organisatie is het besturen van een complex sociaal systeem met tal van dilemma’s en tegenstrijdigheden. Organisaties lijken deels stabiele verbanden, maar dienen zich tegelijk te vernieuwen door te leren en te innoveren.
De (in-)formele opbouw van dat systeem (verdeling van taken en functies; manieren van afstemming); de manier waarop mensen met elkaar in een organisatie samenwerken; de opgave voor het management, deze zijn voortdurend in beweging en lijken voor elke organisatie weer anders te zijn. In die diversiteit valt ook regelmaat te herkennen. Je zult in dit vak inzicht ontwikkelen in de factoren die de ontwikkeling en vormgeving van organisaties beïnvloeden en die voor eenheid in verscheidenheid zorgen.
Het sociaal systeem karakter van organisaties maakt de besturing ervan complex. Inzichten in culturele, politieke en machtsdimensies van organisaties en de invloeden die daar van uit kunnen gaan op besluitvormingsprocessen is voor besturing onmisbaar.

Tijdens colleges zullen wij kern-inzichten bespreken. Daarbij zullen wij gebruik maken van recente onderzoeksbevindingen en zullen wij praktijkvoorbeelden geven om je inzicht te ontwikkelen.
Samen met drie collega’s leer je, begeleid in werkgroepen, concrete vraagstukken rond het inrichten en managen van organisaties te analyseren met behulp van de geleerde theorieën en modellen en om daaruit praktische aanwijzingen voor managers te destilleren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
(presenteren is een van de onderdelen in de opdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. H.P. van Peet
Docent(en) dr. H.C. Bruns ,dr. M.H.F. Ridder de van der Schueren ,drs. H.P. van Peet
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Management and Organization Compiled by: J.C.L. Paul and H.P. van Peet, uitgeverij: Pearson
978-1-78365-872-5 ca. €  47,50
Reader
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: h.p.van.peet@rug.nl, 050 3633251 of bij het secretariaat: 050 3636543
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I a verplicht