Ontwerpmethodologie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB052A05
Vaknaam Ontwerpmethodologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Ontwerpmethodologie
Leerdoelen Na afloop van het vak is de student in staat om:
1. Uit te leggen wat de beginselen zijn van Systems Thinking and Process Modeling
2. Een organisatie te beschrijven als een systeem met input-output gedrag volgens de richtlijnen van Systems Thinking en Procesmodellering
3. Output-eisen van een systeem te beschrijven als een verzameling van requirements
4. Te beschrijven hoe materialen en andere resources onderdeel uitmaken van een model van een organisatie
5. Een organisatie te beschrijven als een I/O-als systeem dat terugkoppelingsinformatie geeft en controlemechanismen heeft om het systeem bij te sturen
6. Een analyse te maken van het huidige functioneren van de organisatie aan de hand van een systeembeschrijving van de organisatie
7. Om eenvoudige controlemechanismen te ontwerpen die zorgen voor bijsturing van de organisatie aan de hand van een model ingericht volgens de principes van Systems Thinking en Procesmodellering
8. Een eenvoudig herontwerp te maken van een organisatie als de transitie van een systeem met een functionele klacht naar een nieuw systeem waarin de klacht is opgelost.
9. Een test te ontwerpen waarin wordt gemeten dat de transitie van as-is naar to-be daadwerkelijk is uitgevoerd.
10. De sequentie van ontwerpstappen uit te leggen en toe te passen.
Omschrijving Ontwerpmethodologie beschrijft de theorie en praktijk van het denken in systemen, modellen, processen en regelkringen. Dit systeem- en procesdenken wordt toegepast bij het analyseren van bedrijfsprocessen, bepalen van de noodzakelijke informatiestromen en het (her-)ontwerpen van organisatiestructuren. Deel 1 van het vak richt zich op de theorie van Systeem- en Procesdenken; deel 2 behandelt de achterliggende casuïstiek aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(Voor de werkcolleges geldt verplichte aanwezigheid.)
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s), tussentoets(en)
(Groepsopdracht(en), groepspresentatie(s) en tussentoets met meerkeuzevragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. ir. D.J. van der Zee
Docent(en) drs. F.P. Bakker ,dr. K. Peters ,dr. N.B. Szirbik ,dr. ir. D.J. van der Zee
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Analyse van bedrijfsprocessen, Noordhoff uitgevers, 11e druk In 't Veld, Slatius 9789001850890 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: secr.operations.feb@rug.nl, 050 3637491
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester II a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester II a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II a verplicht