Ontwerpmethodologie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB052A05
Vaknaam Ontwerpmethodologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Ontwerpmethodologie
Leerdoelen Na afloop van het vak is de student in staat om:
1. uit te leggen wat de beginselen zijn van Systeem- en Procesdenken;
2. een organisatie te beschrijven als een systeem met input-output gedrag volgens de richtlijnen van Systeem- en Procesdenken;
3. de sequentie van ontwerpstappen (de zogenaamde regulatieve cyclus) uit te leggen en toe te passen.
Omschrijving Ontwerpmethodologie beschrijft de theorie en praktijk van het denken in systemen, modellen, processen en regelkringen. Dit systeem- en procesdenken wordt toegepast bij het analyseren van bedrijfsprocessen, bepalen van de noodzakelijke informatiestromen en het (her-)ontwerpen van organisatiestructuren. Deel 1 van het vak richt zich op de theorie van Systeem- en Procesdenken; deel 2 behandelt de achterliggende casuïstiek aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
(Schriftelijk tentamen is deels met open vragen en deels met meerkeuzevragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. H. Balsters
Docent(en) en anderen ,dr. H. Balsters ,dr. ir. D.J. van der Zee
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Analyse van bedrijfsprocessen, Noordhoff uitgevers, 11e druk In 't Veld, Slatius 9789001850890 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: secr.operations.feb@rug.nl, 050 3637491
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester II a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester II a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II a verplicht