Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB051A05
Vaknaam Kwantitatieve onderzoeksmethoden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Kwantitatieve onderzoeksmethoden
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Methodologische terminologie toepassen.
2. Verschillende manieren van kwantitatief onderzoek beschrijven.
3. Een probleem- en vraagstelling opstellen.
4. Belangrijke concepten met betrekking tot de probleem- en vraagstelling beschrijven gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.
5. Een conceptueel model opstellen.
6. Aan de hand van een conceptueel model een methodologisch verantwoorde vragenlijst opstellen.
7. Een dataverzamelingsprocedure ontwerpen.
8. Onderzoekshypotheses toetsen met behulp van SPSS.
9. Een onderzoeksverslag schrijven volgens wetenschappelijke richtlijnen (o.a. theoretische onderbouwing, beschrijven data, en kritische refelectie op eerder en eigen werk).
Omschrijving In deze cursus worden de eerste stappen op het gebied van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gezet, zoals vragenlijsten en experimenten, waarbij de nadruk ligt op het verantwoord meten van meningen van managers, werknemers, klanten, etc. Studenten zullen leren hoe zij een informatiebehoefte kunnen formuleren, hoe ze een enquête (survey) om tot metingen te komen kunnen opzetten, hoe zij de verkregen data statistisch kunnen analyseren, en hoe zij ten slotte conclusies kunnen trekken ten aanzien van de eerder geformuleerde informatiebehoefte.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie
(Meer methodes: groepswerk.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator dr. M.C. Leliveld
Docent(en) student-assistenten ,dr. M.C. Leliveld , A. Onrust, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Business Research Methods (fourth edition), McGraw-Hill, 2014
Blumberg, B., Cooper, D.R. en Schindler, P.S. 9780077157487 ca. €  57,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: marketing.education@rug.nl, 050 3633686
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester I a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester I a verplicht