Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2020/21
Vakcode EBB051A05
Vaknaam Kwantitatieve onderzoeksmethoden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Kwantitatieve onderzoeksmethoden
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Methodologische terminologie toepassen.
2. Verschillende manieren van kwantitatief onderzoek beschrijven.
3. Vanuit een probleem- en vraagstelling de belangrijkste concepten en onderlinge relaties beschrijven, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.
4. Aan de hand van een conceptueel model een methodologisch verantwoorde vragenlijst opstellen.
5. Een dataverzamelingsprocedure ontwerpen.
6. Onderzoekshypotheses analyseren met behulp van SPSS.
7. Procesdata en/of transactiedata analyseren en datavisualisatie in Excel.
8. Een onderzoeksverslag schrijven volgens wetenschappelijke richtlijnen.
Omschrijving In deze cursus worden de eerste stappen op het gebied van het uitvoeren van kwantitatief wetenschappelijk onderzoek gezet, zoals door middel van vragenlijsten en analyseren van procesdata en/of transactiedata, waarbij de nadruk ligt op het verantwoord meten van meningen van managers, werknemers, klanten, etc. Studenten zullen leren hoe zij een informatiebehoefte kunnen formuleren, hoe ze een enquête (survey) om tot metingen te komen kunnen opzetten, hoe zij de verkregen data statistisch kunnen analyseren, en hoe zij conclusies kunnen trekken ten aanzien van de eerder geformuleerde informatiebehoefte. Er zal worden gewerkt met SPSS en met Excel.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
(Meer methodes: groepswerk.)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open en mc vragen),  -tussentijds tentamen (open vragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.C. Leliveld
Docent(en) student-assistenten ,dr. M.C. Leliveld ,dr. K. Peters
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Business Research Methods (fourth edition), McGraw-Hill, 2014
Blumberg, B., Cooper, D.R. en Schindler, P.S. 9780077157487 ca. €  57,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit boek wordt ook gebruikt bij het vak Onderzoeksontwerp - EBB140A05.

Meer informatie bij het secretariaat: marketing.education@rug.nl, 050 3633686
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester I b verplicht