Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB050A05
Vaknaam Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1) Werken met een selectie van kwalitatieve onderzoekstechnieken die relevant zijn voor de functionele deelgebieden binnen de bedrijfskunde en kan deze technieken ook uitleggen.
2) Het gebruik van een selectie van kwalitatieve onderzoekstechnieken in bestaande onderzoeken (gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en die gebruikt worden in de praktijk) evalueren, op basis van kennis van de relatieve voor- en nadelen en van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor een zinvolle toepassing van de technieken.
3) Onderzoeken ontwerpen en opzetten waarin een selectie van kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt toegepast.
4) Onderzoeken uitvoeren waarin een selectie van kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt toegepast.
5) De uitkomsten van een onderzoek waarin een selectie van kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt toegepast vertalen in praktische managementimplicaties.
Omschrijving Het doel van deze cursus is bedrijfkundestudenten kennis te laten nemen van de theorie en de toepassing van een selectie van kwalitatieve onderzoeksmethoden en een eerste kwalitatieve studie uit te voeren. Na afloop van het vak is de student in staat om een kwalitatief onderzoeksproject te ontwerpen, op te zetten en uit te voeren, de resultaten te vertalen in praktische management implicaties, en de uitkomsten en de implicaties te communiceren in een wetenschappelijk rapport.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
(Bij de opdracht wordt ook 'peer assessment' toegepast.)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator dr. M. Keizer
Docent(en) to be announced
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Qualitative Research Methods, 2013, SAGE Publications Mar├╝ster, L., and M.J. Gijsenberg 9781446272374 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Informatie bij het secretariaat: marketing.education@rug.nl, 050 3637065
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester I b verplicht