Introduction to Auditing

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB049A05
Vaknaam Introduction to Auditing
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Introduction to Auditing
Leerdoelen Na afronding van de cursus kan de student:
1. Beschrijven om welke redenen het beroep van de accountant is ontstaan.
2. Uitleggen welke soorten werkzaamheden en diensten/opdrachten een accountant kan uitvoeren en aan welke wet- en regelgeving de accountant dan is gebonden.
3. Wet- en regelgeving voor de accountant (zoals de Nederlandse Corporate Governance Code, Verordening Gedrags- en Beroepsregels accountants, Verordening inzake onafhankelijkheid van accountant bij assurance-opdrachten en het Stramien voor Assurance-opdrachten) toepassen in een casus.
4. Het plan voor de controle van een jaarrekening beschrijven (hiermee bedoelen we de diverse fasen in het controleproces).
5. Schriftelijk argumenteren over de maatschappelijke positie van de accountant.
Omschrijving De accountant controleert jaarrekeningen en andere verantwoordingen. Voor aandeelhouders en overige stakeholders is geverifieerde informatie van de onderneming belangrijk en de accountant is de onafhankelijke deskundige professional die de rol van vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer op zich heeft genomen. Zij/hij is in staat om informatie van ondernemingen te controleren, daarom is het van belang om kennis te maken met de accountant in zijn maatschappelijke positie en inzicht te verwerven in de werkwijze van de accountant. Tijdens deze cursus worden de basisbegrippen rondom het beroep accountant uitgelegd. De mogelijke opdrachten voor de accountant en de wet- en regelgeving van de accountant worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de maatschappelijke positie van de accountant, zoals zijn rol binnen het speelveld van Corporate Governance. Deze cursus is de eerste stap op het terrein van Auditing. In het vervolg van de bachelor en master opleiding volgen verdiepende Auditing gerelateerde vakken.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcolleges
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen
(Schriftelijk tentamen en individuele opdracht)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. F.H. van der Hoek
Docent(en) drs. T. Sikkema ,drs. F.H. van der Hoek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Additional literature will be mentioned on Nestor / Diverse artikelen-nader te benoemen via Nestor
De praktijk van Auditing en Assurance, 2016, Wolters Noordhoff, 7e druk (N.B. Dit boek heeft ook online-lesmateriaal. Dit materiaal is met behulp van een code voorin het boek te benaderen) Majoor, B., e.a. 9789001867126 ca. €  57,95
Grondslagen van Auditing en Assurance, 2015, Wolters Noordhoff, 7e druk Majoor, B., E. van Asselt, E. Karssing, M. Pheijffer, H.L. Verkleij 9789001862428 ca. €  57,95
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Let op: het resultaat van de opdracht komt aan het eind van het studiejaar te vervallen.
Meer informatie bij het secretariaat: accountancy@rug.nl, 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO andere opleidingen) 1 semester II b keuzegroep