Introduction to Auditing

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2022/23
Vakcode EBB049A05
Vaknaam Introduction to Auditing
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Introduction to Auditing
Leerdoelen Na afronding van de cursus kan de student:
1. Beschrijven om welke redenen het beroep van de accountant is ontstaan.
2. Beschrijven welke soorten werkzaamheden en diensten/opdrachten een accountant kan uitvoeren en aan welke wet- en regelgeving de accountant dan is gebonden.
3. De elementen van een assurance-opdracht opsommen en toepassen in een casus.
4. De fraudedriehoek uitleggen en toepassen in een casus.
5. De belangrijkste elementen uit de wet- en regelgeving voor de accountant (zoals de Verordening Gedrags- en Beroepsregels accountant, Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountant bij assurance-opdrachten, het ‘Stramien voor Assurance-opdrachten’ en de Nederlandse Corporate Governance Code) kunnen benoemen en toepassen in een casus.
6. De volgende onderdelen van de jaarrekeningcontrole benoemen, uitleggen en toepassen in een casus: doelstellingen van de jaarrekeningcontrole, opdrachtaanvaarding, materialiteit, risico-analyse en controle-informatie.
7. Schriftelijk argumenteren over de maatschappelijke positie van de accountant.
Omschrijving De accountant controleert jaarrekeningen en andere verantwoordingen. Voor aandeelhouders en overige stakeholders is geverifieerde informatie van de onderneming belangrijk en de accountant is de onafhankelijke deskundige professional die de rol van vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer op zich heeft genomen. Zij/hij is in staat om informatie van ondernemingen te controleren, daarom is het van belang om kennis te maken met de accountant in zijn maatschappelijke positie en inzicht te verwerven in de werkwijze van de accountant. Tijdens deze cursus worden de basisbegrippen rondom het beroep accountant uitgelegd. De mogelijke opdrachten voor de accountant en de wet- en regelgeving van de accountant worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de maatschappelijke positie van de accountant, zoals zijn rol binnen het speelveld van Corporate Governance. Deze cursus is de eerste stap op het terrein van Auditing. In het vervolg van de bachelor en master opleiding volgen verdiepende Auditing gerelateerde vakken.
Uren per week 3
Onderwijsvorm -gastcollege ,  -hoorcollege ,  -werkcollege
(Onderdeel van de cursus is een bedrijfsbezoek.)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. F.H. van der Hoek
Docent(en) drs. D. Out ,drs. F.H. van der Hoek , A.J. Wildeboer, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Additional literature will be mentioned on Brightspace / Diverse artikelen-nader te benoemen via Brightspace
Grondslagen van Auditing en Assurance, 2020, Wolters Noordhoff, 8e druk Majoor, B., E. van Asselt, E. Karssing, M. Pheijffer, H.L. Verkleij 9789001903190 ca. €  65,95
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: accountancy@rug.nl, 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO BE en HBO Finance and Control) 1 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C) 1 semester II b keuzegroep