Internal Control (BSc)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB048A05
Vaknaam Internal Control (BSc)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Internal Control (BSc)
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De betekenis en het belang van de relevantie en betrouwbaarheid van informatie uitleggen.
2. De relatie tussen standaardtypen van organisaties, typologieën, standaard bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatiebehoeften en informatiestromen uitleggen.
3. Vaststellen welke risico's ten aanzien van de betrouwbaarheid van informatie in standaardprocessen onderkennen en maatregelen formuleren om de risico’s te beheersen inclusief de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden.
4. Uitleggen wat de betekenis is van internal control en het belang van IT voor de efficiëntie en effectiviteit voor het managen van organisaties.
5. De invloed van bedrijfsethiek en de drie elementen van de fraude driehoek uitleggen.
Omschrijving We horen het vaak als het fout gaat. Bijvoorbeeld als bedrijven foute cijfers rapporteren, of overheidsorganisaties grote projecten niet in de hand houden. Maar waar leer je hoe het wel moet? Bij het vak Internal Control!
Iedere organisatie is afhankelijk van informatie om processen aan te sturen en te beheersen. Bovendien wordt bepaalde informatie ook aan de buitenwereld gerapporteerd, denk aan het jaarverslag. Een van de kenmerken van informatie is de betrouwbaarheid. Organisaties hebben specifieke kenmerken (typologiekenmerken) die eisen stellen aan de inrichting van de bedrijfsprocessen (“cycles”) en het Accounting Information System (AIS), om de betrouwbaarheid van informatie te waarborgen. IT speelt een belangrijk rol in een AIS en kan een grote invloed hebben op het ontwerp van de beheersingsmaatregelen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcolleges, zelfstudie
(De onderwijsvorm bestaat uit hoorcolleges. De zelfstudie bestaat uit het doornemen van literatuur. Daarnaast wordt in groepsvorm een opdracht uitgewerkt. Er zal tevens een gastcollege worden gegeven.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
(Schriftelijke groepsopdracht en schriftelijk individueel tentamen met multiple choice an open vragen. Weging groepsopdracht versus individueel tentamen is resp. 25% - 75%.)
Vaksoort bachelor
Coördinator G.C. Helminck, ra.
Docent(en) G.C. Helminck, ra. ,ing. R.G.J. Kuper
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs

Accounting Information Systems and Internal Control, 2nd revised edition, John Wiley and Sons Ltd Vaassen, Meuwissen 9780470753958 ca. €  56,00
Accounting Information Systems, 14nd edition, July 2017, Pearson Education Limited Romney, Steinbart 9781292220086 ca. €  74,99
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: accountancy@rug.nl, 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Controlling) 3 semester I a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester I a verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Controlling) 3 semester I a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO andere opleidingen) 1 semester I a verplicht