Financial Reporting and Consolidation

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB047A05
Vaknaam Financial Reporting and Consolidation
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Financial Reporting and Consolidation
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Het verschil beschrijven tussen bedrijfseconomische winst en fiscale winst.
2. Het verschil beschrijven tussen fiscale winst en het fiscaal belastbaar bedrag.
3. Het aangiftebiljet voor de vennootschapsbelasting invullen en een elektronische aangifte vennootschapsbelasting maken.
4. De voorziening voor latente belastingen bepalen.
5. Een afleiding geven van de marginale belastingdruk naar de effectieve belastingdruk.
6. Het verschil beschrijven tussen enkelvoudige en geconsolideerde jaarstukken.
7. De toegestane waarderingsgrondslagen van een deelneming beschrijven.
8. Geconsolideerde jaarstukken opstellen.
Omschrijving Deze cursus vormt het sluitstuk van het boekhoudtraject van de accountancy opleiding. Twee onderdelen staan centraal in deze cursus. Het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening en het verwerken van de acute en latente belasting in de bedrijfseconomische jaarrekening. Voor het onderdeel belastingen moet een case worden gemaakt.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. D.J.J. Heslinga
Docent(en) drs. D.J.J. Heslinga ,dr. T.A. Marra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Boekhouden geboekstaafd 3, deel 3 Opgaven, 8e druk Marra, Heslinga, Van der Voort 9789001846022 ca. €  54,05
Boekhouden geboekstaafd 3, deel 3 Tekstboek, 8e druk Marra, Heslinga, Van der Voort 9789001846015 ca. €  73,25
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: d.j.j.heslinga@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester II a verplicht