Financial Management BDK

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB046A05
Vaknaam Financial Management BDK
Niveau(s) bachelor, uitwisseling
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Financial Management BDK
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Financiële begrippen herkennen en aan elkaar relateren
2. Een financiële berekening maken of een financiële praktijksituatie interpreteren
3. Inleidende financiële vraagstukken zelfstandig oplossen.
Omschrijving In dit vak verkrijgt de student inzicht in een aantal voor bedrijfskundigen relevante begrippen, van relaties tussen deze begrippen en van methodes die financiële managers hanteren bij het oplossen van problemen. Studenten dienen met behulp van de aangereikte theorieën, concepten en praktische methodieken inleidende financiële vraagstukken zelfstandig op te kunnen lossen.
Onderwerpen en samenhang
In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
- waardering met financiële staten en de tijdswaarde van geld
- prijsvorming van vermogenstitels (zoals aandelen, obligaties en opties)
- de analyse en beoordeling van investeringsprojecten
- de financiële planning en de beoordeling van prestaties
- vermogensstructuur en dividenbeleid versus de ondernemingswaarde
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, practica, werkcolleges
Toetsvorm computertoets, opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen
(Studenten maken wekelijks electronische tussentoetsen. Het Excelpracticum wordt ook getoetst. Het examen gaat over de gehele stof (inclusief het online materiaal).)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W. Westerman
Docent(en) student-assistenten ,drs. D.P. Tavenier ,dr. W. Westerman ,dr. R.O.S. Zaal
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Financial Management: core concepts, 3rd edition, 2016
Brooks, R. 9781292101422 €  70,00
(Online) Reader Financial Management 2017 Westerman, W.
(Online) Syllabus Practicum Financial Management, Rijksuniversiteit Groningen, 2017 Westerman, W.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: w.westerman@rug.nl, 050 3633685
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester I a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester I a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I a verplicht