Macroeconomics for EOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB027B05
Vaknaam Macroeconomics for EOR
Niveau(s) bachelor, uitwisseling
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Macroeconomics for EOR
Leerdoelen Upon completion of the course the student is able to:
1.Understand complex macroeconomic events using macroeconomic models.
2.Relate macroeconomic events to economic theories.
3.Discuss cause and effects of macroeconomic events.
4.Solve simple macroeconomic models.
5.Evaluate the actions of policymakers and organizations using macroeconomic models.
6.Interpret the solution of dynamic macroeconomic models and describe this solution in words.
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Written mandatory midterm (multiple choice; 25%), written exam with multiple choice questions and open questions (75%). The resit exam replaces the results for the midterm and the exam, and counts for 100%.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. G.H. Kuper
Docent(en) Y. Jiang, M. ,dr. G.H. Kuper
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Macroeconomics (2016), 5th edition, Pearson. Gärtner, M. 9781292115207
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Info: Dr Gerard Kuper, phone: +3150 363 3756, e-mail: g.h.kuper@rug.nl.
Secr: Marianne Fry, phone: +3150 363 7018, e-mail: m.fry@rug.nl.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Econometrics and Operations Research/EOR 2 semester I a verplicht
Courses open to Exchange Students (BSc)  ( Courses open to Exchange Students (BSc) without limited access) 2 semester I a keuze