Boekhouden A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB017B05
Vaknaam Boekhouden A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Boekhouden A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Gebudgetteerde en werkelijke (indirecte) kosten in de boekhouding voor verschillende soorten productiebedrijven verwerken
2. Verschillen tussen gebudgetteerde en werkelijke (indirecte) kosten verwerken in de boekhouding en analyseren
3. De boekingen maken van (verschillende varianten van) verwerking van kosten (zoals indirecte, constante, kosten afval en uitval)
4. Leasing en personeelsbeloningen in de boekhouding verwerken
5. De gegevens van filialen van ondernemingen in de boekhouding verwerken
6. Quasi-goederen en statiegeld in de boekhouding verwerken
Omschrijving Boekhouden vervult een vitale rol in het verschaffen van informatie die nodig is om de consquenties voor de resultaatbepaling (resultatenrekening) en vermogenspositie (balans) van bedrijfsprocessen te doorgronden. Het vak ligt daardoor in belangrijke mate ten grondslag aan het functioneren van accountants en controllers in organisaties: het kunnen beoordelen van de kwaliteit van die informatie en de totstandkoming ervan (boekingsprocessen), alsmede het kunnen doen van aanbevelingen hoe die kwaliteit te verbeteren. Uit de beschreven leerdoelen blijkt welke thema's bij uitstek voor het voetlicht moeten en zullen worden gebracht.
Uren per week 4
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges, zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. B. Crom
Docent(en) dr. B. Crom ,dr. T.A. Marra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Boekhouden geboekstaafd, 2, deel Opgaven, uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V. Fuchs en Van Vlimmeren 9789001836665 €  44,75
Boekhouden geboekstaafd, 2, deel Tekstboek, uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V. Fuchs en Van Vlimmeren 9789001836658 €  79,95
Boekhouden geboekstaafd, 3, deel Opgaven, uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V. Fuchs en Van Vlimmeren 978900179767 €  56,95
Boekhouden geboekstaafd, 3, deel Tekstboek, uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V. Fuchs en Van Vlimmeren 9789001797669 €  79,95
The most recent editions of the literature will be used!
Entreevoorwaarden Studenten worden geacht de basisbeginselen van het boekhouden te beheersen.
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: b.crom@rug.nl, 050 3636608 of het secretariaat: 050 3633535
Van de studieboeken wordt steeds de meest recente druk gebruikt.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Controlling) 3 semester I b keuzegroep
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester I b verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Controlling) 3 semester I b keuzegroep