Bachelor Monitor

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWBMON
Vaknaam Bachelor Monitor
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Zowel in jaar 2 en jaar 3.)
ECTS 2

Uitgebreide vaknaam Bachelor Monitor
Leerdoelen 1. de student stimuleren om gerichte activiteiten te ondernemen om
een nog beter beeld te krijgen van het kennisdomein van BW, de maatschappelijke relevantie en de professionele mogelijkheden.
2. de student ondersteunen om zich bewust te worden van de kennis en vaardigheden die hij opdoet tijdens de opleiding.
Omschrijving Samenhang:
De Bachelor Monitor hangt samen met Inleiding BW (bwb122), Oriëntatie BW (bwb223), de Minorruimte (bwbmr) en het Bachelor Afstudeerproject (bwb306).

Omschrijving:
De Bachelor Monitor bestaat uit twee onderdelen: de Bachelor Reflector en de Bachelor Activator. De Bachelor Reflector bestaat uit twee verplichte intervisiegesprekken, met bijbehorende voorbereiding aan de hand van een digitale vragenlijst. Hiervoor worden in totaal 8 uren gerekend.
Het andere deel is de Bachelor Activator. Het is de bedoeling dat studenten zelf activiteiten gaan ondernemen om zich te oriënteren op het werkveld van een Bewegingswetenschapper en het in kaart brengen van individuele mogelijkheden en wensen ten aanzien van zijn of haar eigen toekomst. De student dient hiervoor minimaal 48 uren te verantwoorden.
Uren per week
Onderwijsvorm opdrachten
Toetsvorm opdrachten en verslagen
(BachelorReflector: invullen van 2 digitale vragenlijsten en actieve deelname aan twee intervisiebijeenkomsten, inleveren van een reflectieverslag Bachelor Activator: de student registreert de bijgewoonde activiteiten in een Excel-template en upload deze samen met de bewijslast in de persoonlijke Dropbox van de Nestor cursus.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. Y.P.T. Kamsma
Docent(en) dr. Y.P.T. Kamsma
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen en afronden van alle onderdelen zodat de Bachelor Monitor aan het einde van jaar 3 afgesloten kan worden.
Deelname aan de intervisies is verplicht; studenten worden alleen toegelaten als ze vooraf de betreffende Bachelor Reflector hebben ingevuld.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen - hele jaar verplicht