Inleiding Neuromechanica

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2019/20
Vakcode BWB320
Vaknaam Inleiding Neuromechanica
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Inleiding Neuromechanica
Leerdoelen De doelstelling van dit vak is een inzicht te geven in de relatie tussende mechanica en neurale sturing van het menselijk lichaam. De integratie van deze gebieden (reeds deels eerder behandeld in deeerstejaarsvakken Neurofysiologie (bwb111) en Biomechanica (bwb101)) is de essentie,waarbij een verbinding gelegd wordt met toepassingen in sport,revalidatie en veroudering. Het is een belangrijke basis om BW onderzoek te kunnen doen: veel data worden besproken, terwijl de vaardigheden ontwikkeld worden om een verschijnsel te vertalen in de juiste theoretische concepten en meetmethoden.
Omschrijving Samenhang:
Het vak ontwikkelt de inzichten vanuit de vakken Neurofysiologie (bwb111), Biomechanica (bwb101) en Anatomie (bwb110) verder in samenhang. De ontwikkelde wiskundige vaardigheden in het eerste jaar worden ingezet. Het vak vormt een voorbereiding op het mastervak Neuromechanica en is een voorbereiding op een aantal bachelor projecten en het masterafstuderen, waarbij neuromechanica een rol speelt.

Omschrijving:
De volgorde van de stof ontwikkeling is hetzelfde als dat van het boek Enoka, Neuromechanics of Human Movement, 5th Edition
1) Beschrijving van beweging
2) Krachten van beweging
3) Bewegings Analyse
4) Hardlopen, springen en gooien
5) Prikkelbare membranen
6) Spieren en motor units
7) Neurale sturing van bewegingen
8) Snelle aanpassingen
9) Chronische aanpassingen
Er is een practicum dat 8 proeven laat uitvoeren die direct aansluiten
op de stof.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges en practica
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Het practicum is verplicht, tenzij het al in een eerder jaar is gedaan.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator prof. dr. E. Otten
Docent(en) prof. dr. E. Otten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Neuromechanics of Human Movement, 5th Edition, Human
Kinetics
Enoka, R.M. 9781450458801
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BCs Bewegingswetenschappen 3 semester I b verplicht