Bachelor afstudeerproject

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB306
Vaknaam Bachelor afstudeerproject
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II (semester IIa enIIb)
ECTS 20
Rooster zie webrooster

Uitgebreide vaknaam Bachelor afstudeerproject
Leerdoelen Het bachelor afstudeerproject is de afronding van de bachelor Bewegingswetenschappen. In dit project komt inhoudelijke en methodologische kennis samen in het zelfstandig doorlopen van (onderdelen) van de onderzoekscyclus op een bewegingswetenschappelijk onderwerp.
Omschrijving Samenhang:
aan de hand van het voorbereiden, uitvoeren, beschrijven en presenteren van een bewegingswetenschappelijk onderzoek doet de student ervaring op met betrekking tot het bestuderen van literatuur, het verzamelen en analyseren van data en het interpreteren van onderzoeksresultaten. De aangeboden onderwerpen zijn gerelateerd aan de onderzoekslijnen veroudering, revalidatie en sport.

Omschrijving:
In een aantal inleidende hoorcolleges worden de onderzoeksprojecten toegelicht door de docenten. De studenten kunnen zich vervolgens inschrijven voor de projecten via NESTOR (meestal 2 studenten per project). Iedere student binnen een project heeft een eigen onderzoeksvraag. In terugkomcolleges wordt per onderzoekslijn de voortgang van de onderzoeksprojecten gepresenteerd en bediscussieerd. Door iedere student wordt een verslag geschreven. Tevens presenteert iedere student zijn onderzoek in de afsluitende colloquia.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm verslag en presentatie
(De individuele beoordeling vindt plaats op basis van het (onderzoeks)proces, een schriftelijk werkstuk in de vorm van een eindverslag en de mondelinge presentaties van het onderzoek in de terugkomcolleges en colloquia.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. Y.P.T. Kamsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
In overleg met de begeleidende docenten.
Entreevoorwaarden Voorwaarde voor deelname aan het afstudeerproject is het afgerond hebben van de propedeutische fase en minimaal 60 ec uit het tweede bachelorjaar en het eerste semester van het derde bachelorjaar (excl. Minorvakken). Indien de student die wel voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden studieonderdelen mist die relevant zijn voor het volgen van het afstudeerproject kan de studieadviseur een negatief advies geven m.b.t. deelname aan het afstudeerproject.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen 3 semester II verplicht