Inspanningsfysiologie

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB226
Vaknaam Inspanningsfysiologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Inspanningsfysiologie
Leerdoelen Kennis van en in inzicht in de veranderingen die optreden in de werking van het lichaam bij lichamelijke inspanning bij zowel gezonden als personen met een ziekte of aandoening waarbij inspanning bemoeilijkt en/of geïndiceerd is. Kennis van, inzicht in en vaardig in het uitvoeren van verschillende methoden van fysiologisch inspanningsonderzoek bij de mens.
Omschrijving Samenhang:
De cursus vormt een direct vervolg op de cursus Algemene fysiologie (bwb125) en er wordt een basis gelegd voor het doen van inspanningsonderzoek bij mensen.
omschrijving

Omschrijving:
Kennis van en inzicht in de energiehuishouding, de circulatie, de ventilatie en andere fysiologische processen bij lichamelijke inspanning. Deze onderwerpen worden op hoofdlijnen besproken in de hoorcolleges en een aantal wordt in groepsverband bestudeerd aan de hand van practica en enkele problemen gerelateerd aan sport, het ouder worden en bewegingsstoornissen waarover in de werkcolleges wordt gerapporteerd en gediscussieerd. Hierbij wordt verantwoordelijkheid en inzet getoond en wordt constructief met de groepsgenoten samengewerkt. Op de practica dient men zich aan de hand van een practicumhandleiding grondig voor te bereiden.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges en practica
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Digitaal tentamen met ca. 60-80 multiple choice vragen en een tiental open vragen. Bij de beoordeling van het tentamen wordt bij de MC-vragen de gokkans verrekend. Voor de open vragen telt de behaalde score voor minimaal 10% mee. Voorwaarde voor een beoordeling is het actief deelgenomen hebben aan alle practica en aan alle werkcolleges.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. H. van Duinen
Docent(en) dr. H. van Duinen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een practicumhandleiding (op Nestor beschikbaar gesteld)
Hoofdstukken uit het leerboek Powers SK, Howley ET. Exercise Physiology: theory and application to fitness and performance, 10th ed, 2017 McGraw-Hill 9781259922053 €  58,00
Enkele syllabi (op Nestor beschikbaar gesteld)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een voldoende beheersing van de leerstof behorend bij het 1ste jaars vak Algemene fysiologie (bwb125)
*1 In geval van maatregelen i.v.m. Covid 19, zullen de hoorcolleges hybride aangeboden worden.
*2 In geval van maatregelen i.v.m. Covid 19, zullen de werkcolleges ook hybride aangeboden worden, waarbij aanwezigheid verplicht is (fysiek of online).
*3 In geval van maatregelen i.v.m. Covid 19, zullen de practica in aangepaste vorm aangeboden worden, hetzij digitaal als thuispracticum, hetzij in aangepaste vorm op de faculteit.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen 2 semester I b verplicht