Orientatie Bewegingswetenschappen

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB225
Vaknaam Orientatie Bewegingswetenschappen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 3

Uitgebreide vaknaam Orientatie Bewegingswetenschappen
Leerdoelen De student:
• Is op de hoogte van de brede inhoud van de opleidingen Bewegingswetenschappen met hun focus op het verkrijgen van wetenschappelijke kennis en academische- en professionele vaardigheden
• Is zich bewust van de specialisaties en thema’s binnen bewegingswetenschappen en sportwetenschappen
• Ontwikkelt een duidelijk beeld van het brede werkveld van een bewegingswetenschapper en zijn of haar eigen potentiële rol
• Kan samenwerken en ontwikkelt zich op academisch niveau in zoeken van informatie, lezen, schrijven, discussiëren, interviewen en presenteren.
Omschrijving Samenhang:
Het vak is een logisch vervolg op het propedeusevak Inleiding Bewegingswetenschappen (bwb122), waarin een eerste kennismaking met BW Groningen plaatsvindt. Er is een relatie met alle vakken uit het 1e en 2e jaar omdat die de benodigde kennis en het academisch niveau bewerkstelligen die nodig zijn voor dit vak.

Omschrijving:
Oriëntatie Bewegingswetenschappen (3 EC) is een tweedejaars cursus die, tezamen met de Bachelor Monitor (2 EC) bachelor studenten helpt om te reflecteren en zich te oriënteren op toekomstige keuzes zowel in jaar drie van de bachelor als daarna.
De cursus Oriëntatie Bewegingswetenschappen is een vak dat past binnen de lijn Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, die door het bachelor programma Bewegingswetenschappen loopt. Het biedt door middel van meetings met alumni Bewegingswetenschappen een overzicht van de mogelijkheden als afgestudeerde Bewegingswetenschapper. Daarnaast is er expliciet aandacht voor het ontwikkelen van academische vaardigheden als lezen, schrijven, interviewen, presenteren en het maken van een wetenschappelijke poster.
Het vak bestaat uit instructiecolleges, arbeidsmarkt meetings, practica en interview- en presentatiesessies. Daarnaast dienen studenten verscheidene producten in te leveren: opdrachten n.a.v. de verschillende practica, een poster, en een schrijfopdracht (wetenschappelijke inleiding) n.a.v. een vooraf gekozen artikel en daarbij gezochte andere artikelen.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm zie studiegids
(Gebeurt op basis van meerdere aspecten: - Een schrijfopdracht, een poster en een mondelinge presentatie. Ze worden alle drie met een cijfer beoordeeld en bepalen samen het cijfer voor het vak. Verhouding 2:1:1. - Actieve aanwezigheid tijdens de practica en andere onderdelen, inclusief voorbereiding en uitvoering van opdrachten)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. Y.P.T. Kamsma
Docent(en) dr. M.N.J. Keizer, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Academische
vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam University Press
Gaast, Koen van der, Koenders, L. en Post, Ger (2019). €  18,99
Artikelen: Per tweetal studenten een verschillend keuze-artikel en relevante daarbij gezochte artikelen. Inschrijving voor het keuze-artikel gaat via Nestor.
Website Talencentrum: Academische Vaardigheden https://www.rug.nl/language-centre/communication-training/academic/
Aanvullend materiaal (beschikbaar via Nestor):
Reader Academisch Schrijven (2011) Bewegingswetenschappen
Posterbook Master Graduation Symposium Human Movement Sciences & Sports Sciences 2018-2019
In Beweging naar de Arbeidsmarkt Yvonne Tromp e.a. (2012)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Aanwezigheid bij c.q. actieve deelname aan de colleges, practica en de andere onderdelen is verplicht!
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen 2 semester II b verplicht