Anatomie van het bewegingsapparaat

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2022/23
Vakcode BWB110
Vaknaam Anatomie van het bewegingsapparaat
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Anatomie van het houdings- en bewegingsapparaat
Leerdoelen De student verkrijgt kennis over en begrip van de bouw-functie relatie van de anatomische structuren van het bewegingsapparaat.
Omschrijving Samenhang
Anatomie is een medisch-biologisch basisvak en wordt om die reden aan het begin van de studie aangeboden. Het opgedane begrip is relevant voor de onderdelen Algemene Bewegingspathologie (bwb108), Biomechanica (bwb101) en Motorische Controle (bwb117).

Omschrijving
In deze cursus staan snijzaal- en digitale practica centraal, welke door de studenten actief thuis worden voorbereid. In deze kleinschalige practica kan de student aan de hand van opdrachten en in interactie met medestudenten, studentassistenten en docenten, inzicht krijgen in de functionele anatomie van het bewegingsapparaat. De opdrachten nodigen ook uit tot nadenken over BW relevante klinische problematiek en biomechanische benaderingen van het bewegen. Per digitaal practicum worden 2 à 3 voorbereidende hoorcolleges aangeboden. Tevens zal gebruik gemaakt worden van een ondersteunende digitale anatomie app. In de snijzaalpractica kan een optimaal 3D begrip van bouw en functierelaties verkregen worden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges en practica
(Voor de practica geldt een aanwezigheidsplicht. Hebben voldaan aan deze plicht is voorwaarde voor tentamen deelname; Tijdens de practica in de snijzaal is het dragen van een witte jas verplicht. Deze jas kan voor een gunstige prijs via de studievereniging Studiosi Mobilae gekocht worden.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Digitaal.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. L.J. Mouton
Docent(en) dr. C.J. Haven ,dr. L.J. Mouton
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een anatomische atlas: Atlas of Anatomy. Thieme, Latin Nomenclature, druk 3e 2017 AM Gilroy, et al., ISBN:9781626235229 ca. €  90,00
Werkboek functionele anatomie van het bewegingsapparaat.
Entreevoorwaarden Geen.
Opmerkingen Eindtermen:
1. Is kundig binnen het domein der bewegingswetenschappen (I);
5. Is bekwaam in communiceren en samenwerken (II).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen 1 semester I a verplicht