Scriptievoorbereidingstraject

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode ARW1
Vaknaam Scriptievoorbereidingstraject
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Scriptievoorbereidingstraject
Leerdoelen In dit traject wordt de student ondersteund bij het schrijven van een scriptie. De studenten maken kennis met de eisen waaraan een scriptie moet voldoen. Daarnaast geven we praktische aanwijzingen voor het onderzoeks- en schrijfproces.
Omschrijving Het traject bestaat uit vier onderdelen:
- hoorcollege (verplicht)
- bibliotheekinstructie (verplicht)
- prakticum 'Oriëntatie op onderwerp' (facultatief)
- workshop 'Recht spreken, krom schrijven' (facultatief)

Overige informatie: zie Scriptie (op de studentportal) en de Kennisbank Rechten.

Voor informatie: scriptie.rechten@rug.nl
Uren per week variabel
Onderwijsvorm scriptie
(1x2 uur hoorcollege in week 2 van blok 1 en week 1 van blok 2, blok 3 en blok 4, 1x2 uur bibliotheekinstructie in week 1+2 van blok 1, blok 2, blok 3 en blok 4. 1x2 uur practica in week 4 van blok 1, blok 2, blok 3 en blok 4. Aanwezigheid verplicht!)
Toetsvorm zie opmerkingen
Vaksoort algemeen
Coördinator prof. mr. dr. M. Vols
Docent(en) mr. dr. B. Roorda ,prof. mr. dr. M. Vols
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handleiding voor Juridische Scripties, Groningen (te koop bij de winkel van de JFV) L.D. van Kleef-Ruigrok en W.D. Kolkman ca. €  15,00
Leidraad voor Juridische auteurs, voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties. Kluwer, laatste druk; online raadpleegbaar
Entreevoorwaarden Bachelor.
Opmerkingen Voor informatie: m.n.a.noordhof@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type