Minoren

Minor Arctische en Antarctische Studies (Letteren)
Minor Challenging youth (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Culture and Cognition (Letteren)
Minor Development Studies (Letteren)
Minor Einstein's Physics: Space-time and Parallel Worlds (Science and Engineering)
minor Entrepreneurship (Economie en Bedrijfskunde)
Minor Filosofie (Wijsbegeerte)
Minor Future Planet Innovation (Science and Engineering)
Minor Maatschappelijke orde en sociaal welzijn (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Misdaad en Straf (Rechtsgeleerdheid)
Minor Neurowetenschappen (Science and Engineering)
Minor Politiek en Bestuur (Rechtsgeleerdheid)
Minor Population Studies (Ruimtelijke Wetenschappen)
Minor Psychology in Society (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Recht (Rechtsgeleerdheid)
Minor Sport Science (Medische Wetenschappen / UMCG)
Minor Sterrenkunde in ruimte en tijd (Science and Engineering)
Religie in de Moderne Wereld (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)
Religion and Art (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)