Minoren

Minor Arctische en Antarctische Studies (Letteren)
Minor Art and Religion (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)
Minor Challenging Youth (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Culture and Cognition (Letteren)
Minor Development Studies (Letteren)
Minor Einstein's Physics: Space-time and Parallel Worlds (Science and Engineering)
Minor Energy (Economie en Bedrijfskunde)
Minor Entrepreneurship (Economie en Bedrijfskunde)
Minor Filosofie (Wijsbegeerte)
Minor Future Planet Innovation (Science and Engineering)
Minor Maatschappelijke orde en sociaal welzijn (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Misdaad en Straf (Rechtsgeleerdheid)
Minor Neurowetenschappen (Science and Engineering)
Minor Politiek en Bestuur (Rechtsgeleerdheid)
Minor Population Studies (Ruimtelijke Wetenschappen)
Minor Psychology in Society (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Recht (Rechtsgeleerdheid)
Minor Religie in de Moderne Wereld (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)
Minor Sport Science (Medische Wetenschappen / UMCG)
Minor Sterrenkunde in ruimte en tijd (Science and Engineering)