Minoren

Minor Arctische en Antarctische Studies (Letteren)
Minor Art and Religion (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)
Minor Art and Religion (Letteren)
Minor Challenging Youth (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Culture and Cognition (Letteren)
Minor Data Wise: data science in society (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Development Studies (Letteren)
Minor Einstein's Physics: Space-time and Parallel Worlds (Science and Engineering)
Minor Energy (Economie en Bedrijfskunde)
Minor Entrepreneurship (Economie en Bedrijfskunde)
Minor Filosofie (Wijsbegeerte)
Minor Future Planet Innovation (Science and Engineering)
Minor Gender and Diversity in Science, Society and Culture (Letteren)
Minor Local Impacts of Globalization (Ruimtelijke Wetenschappen)
Minor Maatschappelijke orde en sociaal welzijn (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Misdaad en Straf (Rechtsgeleerdheid)
Minor More Healthy Years: Current Challenges in Public Health (Medische Wetenschappen / UMCG)
Minor Neuroscience (Science and Engineering)
Minor Politiek en Bestuur (Rechtsgeleerdheid)
Minor Population, Development and Wellbeing (Ruimtelijke Wetenschappen)
Minor Psychology in Society (Gedrags- en MaatschappijWetenschappen)
Minor Recht (Rechtsgeleerdheid)
Minor Religie in de Moderne Wereld (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)
Minor Rhetorics (Letteren)
Minor Sport Science (Medische Wetenschappen / UMCG)
Minor Sterrenkunde in ruimte en tijd (Science and Engineering)
Minor Urbanism and Planning with a Special Focus on the US (Ruimtelijke Wetenschappen)