Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant

Naam Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant
Code 66451-2
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS 60
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)