Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht

Naam Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht
Code 50700-nr
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS 180
Omschrijving Staat men als deeltijdstudent ingeschreven dan wordt men geacht de onderdelen van de opleiding zelf te plannen. Een studie-adviseur kan hierbij desgewenst behulpzaam zijn. De onderdelen van de opleiding kunnen worden afgeleid uit de voltijdprogrammering in Ocasys en de Oer aangevuld door overgangsregelingen. Tempo en studielast kunnen worden afgestemd op individuele wensen en omstandigheden. Bij een tempo van circa 35 ec per studiejaar duurt een deeltijdopleiding (bachelor en aansluitende master) ongeveer 7 jaar;
Duur (in jaren) 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)