Informatie over Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» 
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaartoekenning*RGVRIJ80Vrijstelling verkorte bachelor RechtsgelNederlands80
semester I averplichtRGBBE00510Bestuursrecht: BesluitvormingNederlands108
 verplichtRGBPR10005Burgerlijk ProcesrechtNederlands54
 verplichtRGBSR00005Strafrecht 2Nederlands54
semester I bverplichtRGBPR00110Burgerlijk Recht 2Nederlands108
 verplichtRGPST00105Staatsrecht 1Nederlands56
semester IIverplichtRGBAR40110StudentenrechtbankNederlands10variabel
semester II averplichtRGPBE00305Bestuursrecht: InleidingNederlands54
 verplichtRGPPR00110Burgerlijk Recht 1Nederlands108
 verplichtRGBSR00010Strafrecht 3Nederlands106
semester II bverplichtRGBBE01205Bestuursrecht: RechtsbeschermingNederlands54
 verplichtRGBPR00105Burgerlijk Recht 3Nederlands54
 verplichtRGBHA00010HandelsrechtNederlands106
 verplichtRGPSR00110Strafrecht 1Nederlands108
Opmerkingen

De verkorte bachelor is bestemd voor studenten uit de Engelstalige International and European Law opleiding. In combinatie met een juridische master op het gebied van het Nederlands recht, voldoet deze verkorte bachelor aan de eisen van het civiel effect.
Toelating tot de verkorte bachelor is uitsluitend mogelijk indien aan alle toelatingseisen voor de bachelor Rechtsgeleerdheid is voldaan (inclusief de Nederlandse taal-eis) en na afronding van de propedeutische fase van de bachelor International and European Law. Afstuderen in de verkorte bachelor is alleen mogelijk indien eerst de volledige bachelor International and European Law succesvol is afgerond.

  • toekenning: wordt toegekend wanneer aan alle verplichtingen zijn voldaan.

LET OP: DE INTEKENING VOOR DE STUDENTENRECHTBANK VINDT PLAATS VOOR AANVANG VAN BLOK 1 (in augustus); LET OP DE ENTREE-EISEN.

Toon korte vakomschrijvingen