Informatie over Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL)

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtRGBBE00510Bestuursrecht: BesluitvormingNederlands108
 verplichtRGBPR10005Burgerlijk ProcesrechtNederlands54
 verplichtRGBSR00005Strafrecht 2Nederlands54
semester I bverplichtRGBPR00110Burgerlijk Recht 2Nederlands108
 vrijstelling**RGBAR50005Introduction to Common LawEngels52
 verplichtRGPST00105Staatsrecht 1Nederlands56
semester IIverplichtRGBAR40110StudentenrechtbankNederlands10variabel
semester II averplichtRGPBE00305Bestuursrecht: InleidingNederlands54
 verplichtRGPPR00110Burgerlijk Recht 1Nederlands108
 verplichtRGBSR00010Strafrecht 3Nederlands106
semester II bverplichtRGBBE01205Bestuursrecht: RechtsbeschermingNederlands54
 verplichtRGBPR00105Burgerlijk Recht 3Nederlands54
 verplichtRGBHA00010HandelsrechtNederlands106
 verplichtRGPSR00110Strafrecht 1Nederlands108
» 
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I avrijstelling*RGPAR00310Algemene Rechtswetenschap 1Nederlands108
 vrijstelling*RGBEE50110Law of the European UnionEngels106
 vrijstelling*RGPRG00105RechtsgeschiedenisNederlands55
semester I bvrijstelling*RGPAR410ADAlgemene Rechtswetenschap 2Nederlands108
 vrijstelling*RGPAR410BDAlgemene Rechtswetenschap 2 - ITJNederlandsvariabel
 vrijstelling*RGBPW50405Law, Power and PoliticsEngels54
 vrijstelling*RGBIR50010Public International LawEngels106
semester IIvrijstelling*RGBIR50110Research SeminarEngels10variabel
semester II avrijstelling*RGBPR50205Commercial Dispute ResolutionEngels52
 vrijstelling*RGBEO00205RechtseconomieNederlands56
semester II bvrijstelling*RGPAR00005Juridische Onderzoeksvaardigheden 1Nederlands54
Opmerkingen

De verkorte bachelor is bestemd voor studenten uit de afstudeerrichting International and European Law in de Engelstalige International and European Law bachelor opleiding. In combinatie met een juridische master op het gebied van het Nederlands recht, voldoet deze verkorte bachelor aan de eisen van het civiel effect.
Toelating tot de verkorte bachelor is uitsluitend mogelijk indien aan alle toelatingseisen voor de bachelor Rechtsgeleerdheid is voldaan (inclusief de Nederlandse taal-eis) en na afronding van de propedeutische fase van de bachelor International and European Law. Afstuderen in de verkorte bachelor is alleen mogelijk indien eerst de volledige bachelor International and European Law succesvol is afgerond.

  • vrijstelling: wordt toegekend wanneer aan alle verplichtingen van de bachelor International and European Law zijn voldaan. De vrijstellingen moeten via het daarvoor bestemde formulier worden aangevraagd bij de Examencommissie.
** vrijstelling: er kan enkel een vrijstelling worden verleend voor het vak Introduction to Common Law indien deze materie is behandeld in een vak afgelegd gedurende het semester buitenland.

LET OP: DE INTEKENING VOOR DE STUDENTENRECHTBANK VINDT PLAATS VOOR AANVANG VAN BLOK 1 (in augustus); LET OP DE ENTREE-EISEN.

Voor de verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (voor LLB en Technology Law) geldt dat aan de Studentenrechtbank kan worden deelgenomen wanneer een student op 12 augustus direct voorafgaand aan de intekening, alle propedeuse-onderdelen van de bachelor International and European Law moeten zijn behaald, en minimaal 60 ECTS van de postpropedeutische vakken van de bachelor International and European Law (voor LLB en Technology Law), en de propedeusevakken Bestuursrecht: Inleiding, Burgerlijk Recht 1, Staatsrecht 1 en Strafrecht 1 in progress geregistreerd heeft staan.

Toon korte vakomschrijvingen