Informatie over Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 4 ( Verplichte Onderdelen Strafrecht)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester Ie. (zie extra curric ...RGDOS017Seminaar Nederlands RechtNederlands6variabel
 keuzeRGMDOS0100Learning CommunitiesNederlands
semester I aa. (verplicht)RGMCR01106Inleiding CriminologieNederlands64
 verplichtRGMSR00306Materieel StrafrechtNederlands62
semester I bverplichtRGMSR01506Internationaal en Europees StrafrechtNederlands64
 verplichtRGMSR00806Strafprocesrecht RechtsmiddelenNederlands62
semester IIf. (zie extra-curric ...RGMDOS801Recht in Praktijk (zie overzicht)Engels en Nederlandsvariabel
 c. (verplicht)RG00061012ScriptieNederlands12
semester II aa. (verplicht)RGMSR00406SanctierechtNederlands62
semester II bverplichtRGMSR00706Strafprocesrecht DwangmiddelenNederlands62
Opmerkingen

  • De bovenstaande indeling is afgestemd op studenten die in september met de masteropleiding beginnen.
  • Studenten die in februari instromen kunnen met behulp van videocolleges het vak strafprocesrecht rechtsmiddelen in blok 3 afleggen en het hertentamen van dit vak aan het einde van blok 3 doen en het vak Inleiding criminologie in blok 4 doen en het hertentamen afleggen in blok 4.
  • In blok 3 en 4 zijn ook seminaars Nederlands recht gepland.
  • Studenten die in februari beginnen mogen hun scriptie in blok 1 en 2 schrijven.

  • a. Indien Inleiding Criminologie is afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen dan is er een keuzeruimte van 6 ec.;
  • b. het seminaar is in dit schema geroosterd in het 1e semester maar kan ook worden afgelegd/ingevuld in het 2e semester.
  • c. de scriptie is in dit schema geroosterd in het 2e semester maar kan ook worden afgelegd/ingevuld in het 1e semester.
  • d. In blok 4 wordt het vak Inleiding Criminologie aangeboden in de vorm van video-onderwijs en responsiecollege (+ één tentamen). Regulier onderwijs is in blok 1).
  • e. Alleen het seminaar Criminaliteits en Rechtshandhaving (extra curriculair) dient te worden afgelegd.
  • f. In ieder geval dient het Recht in Praktijk onderdeel Recht en Werkelijkheid in de Strafketen (extra-curriculair) te worden afgelegd.

» Jaar 4 (Extra-curriculair)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I bverplichtRGMCR01206Algemene CriminologieNederlands62
semester IIverplichtRGMCR02106Recht en werk. in de strafrechtketenNederlands6variabel
 verplichtRGMCR00706Seminaar Criminalit. en RechtshandhavingNederlands62

Toon korte vakomschrijvingen