Informatie over Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I a(v)RGBBE00510Bestuursrecht: BesluitvormingNederlands108
 (v) / bRGBPR10005Burgerlijk ProcesrechtNederlands54
 (v)RGBSR00005Strafrecht 2Nederlands54
semester I b(v) / aRGBPR00110Burgerlijk Recht 2Nederlands108
 (v)RGBEE10010Recht van de Europese UnieNederlands106
 (v)RGPST00105Staatsrecht 1Nederlands56
semester II a(v)RGBHA90005Bedrijfsrecht Theorie en vaardighedenNederlands54
 (v)RGBSR00010Strafrecht 3Nederlands106
semester II b(v)RGBBE01205Bestuursrecht: RechtsbeschermingNederlands54
 (v)RGBPR00105Burgerlijk Recht 3Nederlands54
Opmerkingen

(v) = verplicht

a: Burgerlijk Recht 2 maakt geen deel uit van het pre-masterprogramma maar is wel een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van het civiel effect. Burgerlijk Recht 2 kan alleen via contractonderwijs worden gevolgd.

b. Met het oog op spreiding van de studielast wordt u aangeraden het vak Burgerlijk Procesrecht (dat in blok 1 wordt gegeven) te volgen in blok 4. Let op: het vak wordt niet opnieuw aangeboden in blok 4, u zult het moeten doen met de opnamen van de hoorcolleges (die in blok 1 zijn gegeven) en zelfstudie van de voorgeschreven stof. Er is dan nog één tentamenkans in de tentamenperiode volgend op blok 4. Neemt u daaraan geen deel of haalt u dat tentamen onverhoopt niet, dan is de eerstvolgende gelegenheid in het volgende academisch jaar, namelijk in de tentamenperiode volgend op het volgende blok 1. Aangezien het vak dan ook weer opnieuw wordt gegeven, bestaat de kans dat zich in de stof dan wijzigingen hebben voorgedaan.

Voor de toelatingseisen zie het Onderwijs en Examenregelement (master)

  • 1-9-2020: Naamswijziging: Europees Recht -> Recht van de Europese Unie

» Na afronden pre-master - gedurende de master Nederlands Recht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I a(v) / cRGMIR00105Intern. Publiekrecht (master-variant)Nederlands5
Opmerkingen

(v) / c Internationaal Publiekrecht maakt geen deel uit van het pre-masterprogramma maar is wel een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van het civiel effect. Dit vak mag echter niet afgelegd worden gedurende de Pre-master Rechtsgeleerdheid, maar alleen tijdens de master.

Toon korte vakomschrijvingen