Studiestartgroepen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RSDOS20
Vaknaam Studiestartgroepen
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I (blok 1-2)
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Studiestartgroepen
Leerdoelen De studiestartgroepen zijn bedoeld om de overgang van het VWO of het HBO naar de universitaire rechtenopleiding te vergemakkelijken en je voor te bereiden op onze internationale academische universitaire gemeenschap. We willen jou helpen je zo snel mogelijk thuis te voelen in onze faculteit. Na het volgen van de Studiestartgroepen weet je wat wel en niet werkt qua studievaardigheden, hoe je een wetboek gebruikt, kun je een studieplanning maken, weet je hoe je een tentamen moet voorbereiden, etc. Ook ken je je kernkwaliteiten en voorwaarden voor samenwerken en heb je basiskennis van culturele verschillen en interculturele competenties.
Omschrijving Wekelijks komt in de studiestartgroep een bepaald aspect van de rechtenstudie aan bod, zoals aantekeningen maken op een hoorcollege, tentamenvoorbereiding, wetboekgebruik en samenvatten.
In blok 2 besteden we aandacht aan zelfkennis, culturele verschillen en samenwerken.

De studiestartgroep wordt dit jaar online verzorgd en bestaat uit een kwart werkgroep (ca. 7-8 studenten) en wordt begeleid door een mentor. Je wordt via je studentmail uitgenodigd voor de studiestartgroep.

De aanwezigheid bij de studiestartgroepen is verplicht voor alle studenten die met de rechtenopleiding beginnen en een bindend studieadvies krijgen. Voldoende deelname (minimaal actieve deelname bij 8 van de 9 bijeenkomsten en het individuele gesprek) aan de studiestartgroepen is een voorwaarde om in het tweede semester voor de bonusregeling bij sommige vakken in aanmerking te komen.
Uren per week 1
Onderwijsvorm werkgroep
(1 uur per week (week 1 t/m 7) in blok 1 en twee weken in blok 2 en een individueel gesprek in blok 1 of 2. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm zie opmerkingen
(geen (actieve deelname verplicht))
Vaksoort p-niveau, niet-juridisch
Coördinator M. Rozenveld-Holman
Docent(en) Studentassistenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt online via Studentportal (Nestor) verstrekt.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of studenten die expliciet door de faculteit Rechtsgeleerdheid tot het vak zijn toegelaten.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester I verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester I verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester I verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester I verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester I verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester I verplicht