Burgerlijk Recht 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGPPR00110
Vaknaam Burgerlijk Recht 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Burgerlijk Recht 1
Leerdoelen Het vak biedt een inleiding in het personen- & familierecht (inclusief erfrecht) en het vermogensrecht. Na afloop van dit vak
  • heeft de student inzicht in het systeem van het Nederlands vermogensrecht (en personen-, familie- en erfrecht).
  • kan de student een casus analyseren en onderscheiden welk leerstuk daar centraal staat.
  • kan de student (schriftelijk) uitleggen hoe een leerstuk 'werkt' en wat de knelpunten zijn bij toepassing daarvan.
  • kan de student de belangrijkste leerstukken toepassen in een eenvoudige casus.
Omschrijving Het vak besteedt aandacht aan de belangrijkste leerstukken van het vermogensrecht volgens het Burgerlijk Wetboek. Aan de orde komen hoofdzaken van het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het personen- & familierecht en het erfrecht.

Werkwijze:
Op de hoorcolleges wordt de theorie uiteengezet en worden de grote lijnen geschetst. Op de werkgroepen wordt met de theorie geoefend door middel van behandelvragen die vooraf voorbereid moeten worden.

Studenten die door DOS zijn toegelaten tot de bonusregeling, kunnen door het individueel voldoen aan specifieke opdrachten en actieve deelname aan de werkgroepen in aanmerking te komen voor een halve bonuspunt bij het tentamen. Raadpleeg Studentportal voor nadere informatie en raadpleeg Bonusregeling Propedeuse (website RUG bij vraag en antwoord) voor de toelatingseisen voor de bonus.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcollege, 14x2 uur werkgroepen (gedurende het blok) en 7x2 uur online)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
(Bonuspunten voor studenten die voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden. Een van de voorwaarden is het behalen van een voldoende voor een schriftelijke opdracht (niet verplicht). Zie ook Studentportal.)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Coördinator mr. D.H. van der Meulen
Docent(en) prof. mr. dr. A.J. Verheij ,mr. E.F. Verheul
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuurklapper Burgerlijk Recht 1 ca. €  18,00
Personen- en familierecht & Erfrecht in een notendop, Zutphen: Walburg Pers, nieuwste druk (oudere drukken onbruikbaar) Mr. J.H.M. ter Haar en mr. W.D. Kolkman ca. €  25,00
Zie ook Studentportal (Nestor)
Zwaartepunten van het vermogensrecht, laatste druk. Prof. mr. O.K. Brahn en prof. mr. W.H.M. Reehuis ca. €  53,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester II a verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) 1 semester II a verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) 1 semester II a verplicht