Algemene Rechtswetenschap 2 - ITJ

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGPAR410BD
Vaknaam Algemene Rechtswetenschap 2 - ITJ
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Algemene Rechtswetenschap 2 - ITJ
Leerdoelen Het practicum Informatie en Technologie voor Juristen (ITJ) heeft twee leerdoelen:

Beheersing van de voor de juridische discipline relevante informatie- en communicatietechnologie.

Het vermogen de voor de oplossing van een juridisch vraagstuk relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen.

Na afronding van dit vak kunt u demonstreren dat u over de vaardigheden beschikt om juridische informatie te zoeken en te verwerken.
Omschrijving Tijdens de studie en in de juridische praktijk is het kunnen gebruiken van de juridische ICT-ondersteuning, het vinden van juridische bronnen, en het verantwoorden van die bronnen een onmisbare vaardigheid. In het practicum wordt een overzicht gegeven van door juristen gebruikte informatie- en kennissystemen en de betekenis daarvan voor de efficientie en kwaliteit van het juridisch werk. In het practicum wordt aandacht besteed aan het zoeken van juridische informatie met behulp van Google, juridische databanken, de bibliotheekcatalogus en in de juridische bibliotheek. Ook wordt aandacht besteed aan juridische verslaglegging, de beoordeling van de kwaliteit van de gebruikte bronnen, en het beheersen van een juridische schrijfconventie.
Toetsing van de vaardigheden wordt gedaan gedurende de practicumbijeenkomsten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur werkgroepen. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en)
(Tijdens de werkgroep moeten tussentoetsen worden gehaald om het vak te kunnen afronden. Zie ook opmerkingen!)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Coördinator mr. L. Jensma
Docent(en) mr. L. Jensma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handreiking onderzoeksvaardigheden
(Digitaal via Nestor, hoeft dus niet aangeschaft te worden)
Juridisch onderzoek
Honderd vragen en antwoorden

NB. Dit boek is ook voorgeschreven voor Juridische onderzoeksvaardigheden 1 in de propedeuse.
M. Vols 9789462908321 ca. €  35,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid, Colloquium Doctum studenten of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
Opmerkingen Voor dit onderdeel wordt geen aparte studielast toegekend. De 10 ECTS voor het vak Algemene Rechtswetenschap 2 - ITJ wordt toegekend zodra beide delen van het vak (Algemene Rechtswetenschap 2 en Algemene Rechtswetenschap 2 - ITJ) met succes zijn afgerond.

errata:19-8-2019 klapper vervangen door boekje (verkrijgbaar bij de JFV)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester I b verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) - semester I b vrijstelling*
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) - semester I b vrijstelling*