Masterclass Strafrechtelijk Procederen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMSR40106
Vaknaam Masterclass Strafrechtelijk Procederen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterclass Strafrechtelijk Procederen (Recht in Praktijk)
Leerdoelen Na deze cursus:
- kan de student de betrokken werkzaamheden van de verschillende beroepsgroepen herkennen/opnoemen
- kan de student beroepsgerelateerde vraagstukken aanduiden/onderscheiden
- is de in de bachelor opgedane kennis van materieel strafrecht en strafprocesrecht verdiept, inclusief de wijze waarop het EVRM en het EU-recht ons strafproces beïnvloedt.
Omschrijving Na een theoretisch georiënteerde vorming in de reguliere vakken, laat de Masterclass Strafrechtelijk Procederen studenten intensief kennismaken met de strafrechtspraktijk.
De Masterclass kan worden beschouwd als een verdiepend vervolg op de Studentenrechtbank. Anders dan bij dit bachelorvak wordt in de Masterclass van studenten gevraagd zich in de drie kernposities van het strafproces te verplaatsen: die van advocaat, van officier van justitie en van rechter. Ook verlaat de student de universitaire setting, om de werkvloer van de betreffende beroepsgroepen beter te leren kennen en juist daar specifieke kennis en vaardigheden op te doen.
Na een inleidende bijeenkomst op de faculteit om de opzet van het vak te bespreken, volgen zes bijeenkomsten in het werkveld: twee bijeenkomsten bij, achtereenvolgens, het OM-arrondissementsparket Noord-Nederland, een advocatenkantoor in strafzaken, en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bij elke beroepsgroep wordt tijdens de eerste bijeenkomst kennisgemaakt met de specifieke werkomgeving en werkzaamheden, en worden de studentopdrachten uitgezet en toegelicht. De tweede bijeenkomst staat in het teken van de resultaten van gegeven opdrachten, die in beginsel per groep worden gepresenteerd aan de aanwezige professionals en andere studenten. De opdrachten betreffen een variatie van beroeps-specifieke verrichtingen, zoals (bijvoorbeeld) het bepalen van de uitkomst van een ZSM-traject (OM), een bespiegeling over de werkzaamheden van de raadsman in het licht van de beroepsethiek (advocatuur) en het schrijven van een beslissing van de raadsheer-commissaris en/of een arrest (gerechtshof).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm masterclass
(10x2 uur hoorcollege, waarvan 7 op externe locatie. Schriftelijke stukken (/processtukken) en presentaties. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname practicum, opdracht(en), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. L.J.J. Peters
Docent(en) mr. dr. L.J.J. Peters
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Recht in Praktijk (master) - semester II keuze