Seminaar Forensisch Bewijs

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMSR02406
Vaknaam Seminaar Forensisch Bewijs
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Forensisch Bewijs
Leerdoelen Bij het seminaar Forensisch Bewijs verkrijgen studenten kennis en inzicht over de positie van deskundigen in het recht en over de verhouding tussen deskundigen en de rechter. In het seminar verdiepen studenten zich in ‘de’ drie actuele benaderingen van strafrechtelijke waarheidsvinding: Bayes’ theorem, argumentatietheorie en de verhaals- of scenariobenadering. Op basis van de verkregen kennis en inzicht leren studenten de vraagstukken rondom het vaststellen van juridisch relevante feiten door deskundigen en juristen zelfstandig te analyseren en daarvoor op wetenschappelijke wijze oplossingen aan te dragen in discussies en papers.
Omschrijving In het strafproces leveren deskundigen belastend en ontlastend bewijsmateriaal aan ten behoeve van politie, Openbaar Ministerie, verdediging en rechter. Dit bewijsmateriaal wordt in het strafproces gebruikt om vast te stellen of de verdachte daadwerkelijk strafbare feiten heeft begaan. Het gebruik van bewijsmateriaal, waaronder deskundigenbewijs, moet voldoen aan de wettelijke bewijsregels. Maar deze regels geven weinig houvast bij de beoordeling en waardering van het bewijsmateriaal. In het seminaar Forensisch Bewijs maken studenten aan de hand van gastcolleges, papers, presentaties en discussies kennis met de theorieën over het gebruik van bewijsmateriaal: het Bayesiaans redeneren, de argumentatietheorie en de verhaals- en scenariobenadering. Studenten leren om aan de hand van deze theorieën deskundigenverslagen – en de aannames die daarin worden gedaan – kritisch te analyseren.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars in blok 3 en 4 (om de week). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. R.A. Hoving
Docent(en) mr. dr. J. Hielkema ,mr. dr. R.A. Hoving
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Verplichte literatuur wordt bekend gemaakt op Nestor
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Forensisch Bewijs met vakcode RGMSR01406 hebben behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Strafrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze