Seminaar Zedendelicten en Mensenhandel

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMSR02106
Vaknaam Seminaar Zedendelicten en Mensenhandel
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt zowel in semester 1 als in semester 2 aangeboden.)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Zedendelicten en Mensenhandel
Leerdoelen Studenten leren actuele rechtsvragen op het complexe terrein van zedendelicten en mensenhandel zelfstandig te analyseren en daarvoor op wetenschappelijke wijze oplossingen aan te dragen in discussies en papers, aan de hand de relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Ook leren studenten te reflecteren op de nationale normstellingen en wetssystematiek aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen, internationale verplichtingen en rechtsvergelijking.
Omschrijving Zedendelicten en mensenhandel worden gezien als ernstige inbreuken op de lichamelijke integriteit en persoonlijke vrijheid, en hebben daarom de bijzondere aandacht van de politiek, de media en de maatschappij in het algemeen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat zeden- en mensenhandelzaken zich veelvuldig aandienen in de rechtszaal en dat de corresponderende strafbaarstellingen uiterst complex zijn. Strafzaken op deze terreinen kenmerken zich door moeilijke rechtsvragen en uiteenlopende opvattingen over wetssystematiek, bestanddelen en straftoemeting. Daarbij valt te denken aan kwesties als ontucht tussen adolescenten, kinderpornografie, grooming en de bestrijding van loverboys. In het seminaar Zedendelicten en Mensenhandel maken studenten intensief kennis met dit spanningsveld aan de hand van debatten, presentaties en papers, waarbij de casuïstiek mede wordt ontleend aan de actualiteit. Door middel van eigen onderzoek en gastcolleges van specialisten uit het werkveld leren studenten de relevante misdrijven en daaraan gerelateerde kwesties kritisch te analyseren en hun bevindingen toe te passen op de gerezen rechtsvragen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(zowel in semester 1 als in semester 2, 7x2 uur bijeenkomsten, verspreid over het semester. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
(Het cijfer wordt hoofdzakelijk gebaseerd op de kwaliteit van de papers)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. K.K. Lindenberg
Docent(en) prof. mr. dr. K.K. Lindenberg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt bij aanvang van het college bekendgemaakt.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2017 het vak Seminaar Dilemma's in het Strafrecht (RGMSR01306) hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Strafrecht) 4 hele jaar a. keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - hele jaar a. keuze