Digitale inhoud in het vermogensrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMRI00906
Vaknaam Digitale inhoud in het vermogensrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Digitale inhoud in het vermogensrecht
Leerdoelen Na afronding van dit vak heeft de student:
- specialistische kennis van en grondig inzicht in de discussies omtrent de vermogensrechtelijke status van digitale inhoud;
- verdieping van de kennis van de informatiesamenleving in samenhang met de ontwikkeling van de juridische positie van de gebruiker van digitale inhoud;
- het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex juridisch vraagstuk relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen;
- Het vermogen zelfstandig deel te nemen aan het debat tussen vakgenoten op het terrein van de vermogensrechtelijke problematiek die digitale inhoud oproept;
Omschrijving In dit mastervak zal digitale inhoud in samenhang naar goederenrechtelijke, verbintenisrechtelijke en intellectueel eigendomsrechtelijke aspecten worden gethematiseerd. In de eerste plaats zal een juridisch-dogmatische ondergrond worden gegeven voor de plaats van digitale inhoud (waaronder software) in het vermogensrecht. Het tweede deel betreft de veelheid van juridische diensten ten behoeve van verschaffing van digitale inhoud.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege
(12x2 uur hoorcolleges en 2x2 uur responsiecollege. Bonus; in de vorm van actieve participatie in online discussie.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
Docent(en) mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper literatuur Digitale inhoud in het vermogensrecht E.D.C. Neppelenbroek ca. €  15,00
Verdere stof wordt via Nestor bekendgemaakt
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Wanneer men dit vak via de Open Colleges wil volgen, is kennis van het IT-Recht een vereiste, bijvoorbeeld doordat Elektronisch Contractenrecht gehaald is.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma IT-Recht 4 semester II b verplicht
Open Colleges - semester II b keuze