Privacy en Gegevensbescherming

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMRI00806
Vaknaam Privacy en Gegevensbescherming
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Privacy en Gegevensbescherming
Leerdoelen Na afronding van het vak Privacy en Gegevensbescherming heeft u specialistische kennis van en grondig inzicht in het nationale, internationale en Europese recht met betrekking tot de het privacyrecht en het recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u kennis van de ontwikkelingen in de informatiemaatschappij die van invloed zijn op het recht op privacy en gegevensbescherming. U begrijpt de samenhang tussen de rechten en bent in staat om met de verkregen kennis van het recht op privacy en gegevensbescherming, zelfstandig vraagstukken op gevorderd niveau te analyseren en te beoordelen.
Omschrijving In het vak Privacy en Gegevensbescherming wordt het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgebreid besproken. De verschillende aspecten van dit recht komen aan de orde, waaronder de (on)mogelijkheden van grootschalige gegevensverwerking als datamining en het koppelen van bestanden. De Algemene verordening gegevensbescherming en verwante regelgeving worden uitgebreid besproken. Tevens is er veel aandacht voor het onderwerp privacy by design.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok).)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Bonuspunten in de vorm van te maken opdrachten / presentaties. (Presentaties is afhankelijk van aantal deelnemers))
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. A.M. Klingenberg
Docent(en) dr. J.H. Hoepman ,mr. dr. A.M. Klingenberg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De Algemene verordening gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief Kranenborg & Verhey 978-90-13-15016-2 ca. €  60,00
Klapper
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-08 ICT, Grondrechten & Overheid hebben gehaald.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1/9/2018 het vak Informatiegrondrechten hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma IT-Recht 4 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze