Seminaar Aanspr.heid en Schadevergoeding

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR03406
Vaknaam Seminaar Aanspr.heid en Schadevergoeding
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Aansprakelijkheid en Schadevergoeding
Leerdoelen Na het volgen van dit vak bent u in staat
- zelfstandig informatie te verwerven op het terrein van aansprakelijkheid en schadevergoeding, deze op compleetheid te over zien en bovendien ook kritisch te beschouwen;
- met deze informatie te werken op een gevorderd niveau, zoals het oplossen van een complex probleem, het schrijven van een paper, of het houden van een kort betoog;
- aan een discussie op het terrein van aansprakelijkheid en schadevergoeding deel te nemen (onder meer door het innemen van een eigen standpunt en het reageren op bijdragen van anderen).
Omschrijving Inhoud: Tijdens dit seminaar staan vragen op het terrein van aansprakelijkheid en schadevergoeding centraal. Startpunt is uiteraard steeds de onrechtmatige daad en algemene regeling inzake niet-nakoming en in het verlengde hiervan is er veel ruimte voor problemen die zich kunnen voordoen bij de vaststelling van de schadevergoeding.
Aandachtsgebieden die aan de orde zullen komen zijn onder andere: medische aansprakelijkheid en kansschade, de zorgplicht van banken en eigen schuld van cliënten, de aansprakelijkheid van de staat en de relativiteit, de toetsing en matiging van boetebedingen en hun verhouding tot de wettelijke rente. De aandachtsgebieden zullen in een rechtsvergelijkend perspectief worden geplaatst.
Werkwijze: Iedere deelnemer schrijft een notitie over een deelonderwerp dat door een andere deelnemer in een referaat wordt toegelicht. Vervolgens wordt over dit onderwerp aan de hand van stellingen van de overige deelnemers gediscussieerd. Er is geen voorgeschreven literatuur. Nadere informatie wordt gegeven op de eerste bijeenkomst, waar ook de onderwerpen zullen worden toegelicht en verdeeld. Aanwezigheid is daarom verplicht.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar, paper(s), referaat/referaten
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
Docent(en) prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon ,mr. L.B.A. Tigelaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Er is geen vaste voorgeschreven literatuur. Nadere informatie wordt gegeven op de eerste bijeenkomst.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 2.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Seminaar Privaatrecht 3 met vakcode RGMPR01206 hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze